Aktualitātes

/images/news/large/7519.jpg

16.10.2020

Diskutēja par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Līvānu novadā

 

Ceturtdien, 15. oktobrī, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā norisinājās  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) rīkots miniforums “Sociālā uzņēmējdarbība Līvānu novadā: idejas un risinājumi”.

 

Forumā piedalījās Līvānu novada pašvaldības, kā arī Līvānu novada biedrību un uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi potenciālie sociālās uzņēmējdarbības veicēji – cilvēki, kuri tuvākā vai tālākā nākotnē varētu veidot sociālo uzņēmumu.

 

Klātesošos uzrunāja LSUA direktore Madara Ūlande, kā arī projektu vadītāja Regita Zeiļa, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska, Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, kā arī Zane Praņevska, biedrības “Latgales tematiskie ciemi” un Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadītāja.

 

Galvenais diskusiju mērķis bija saprast, kā pašvaldība var palīdzēt attīstīt sociālo uzņēmējdarbību savā novadā. Dalībnieki diskutēja par tādām tēmām kā - vai un kā sociālo uzņēmumu vajadzības un piedāvājums “satiekas” ar pašvaldības vajadzībām un piedāvājumu, kādi būtu labākie sadarbības un komunikācijas veidi starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldību, kādas aktivitātes būtu nepieciešamas Līvānu novadā sociālās uzņēmējdarbības turpmākai attīstīšanai. Projektu atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā. Projektā turpmāk plānotas arī vēl citas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes. Vairāk informācijas: sua.lv