Aktualitātes

/images/news/large/7515.png

02.10.2020

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi - papildināts 02.11.2020

Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai

 

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 27. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 30. oktobra būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Tāpat pagarināts laiks, līdz kuram notiek attālinātas mācības bērniem no 7. klases, kā arī attālinātas studijas augstskolās. Ierobežojumi pagarināti arī interešu izglītībā un amatiermākslā.


Privātos pasākumos, gan iekštelpās gan ārpus telpām, drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Savukārt publiskos pasākumos kopā drīkstēs būt ne vairāk kā 300 cilvēki (gan iekštelpās, gan ārpus telpām). Turklāt tāpat kā līdz šim publiskās vietās iekštelpās, tai skaitā īrētās telpās, pasākumos cilvēkiem ir jābūt fiksētās, personalizētās sēdvietās un jāvalkā sejas maska.

 

Valdība arī lēma par divām nedēļām, līdz 13. novembrim, pagarināt attālinātās mācības bērniem no 7. klases, kā arī turpināt noteiktos piesardzības pasākumus interešu izglītībā un amatiermākslas kolektīvu darbībā. Tāpat pieņemts lēmums līdz gada beigām augstskolās studijas īstenot attālināti. Ievērojot piesardzības pasākumus, klātienē augstskolās var noritēt praktiskās nodarbības.

 

Prasība par masku lietošanu neattiecas uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, piemēram, kafejnīcām un bāriem, kur personas ēd un lieto dzērienus (maskas ir jāvalkā personālam). Tāpat prasība par obligātu masku lietošanu neattiecas uz izglītības iestādēm. Izņēmums ir arī situācijas, kur masku lietošana nav iespējama, piemēram, peldbaseinos un sportošanas laikā, kā arī sejas procedūru laikā un līdzīgās situācijās.

 

Savukārt darba vietās, kur netiek sniegti pakalpojumi klātienē, piemēram, birojos, darba devējam ir jāizvērtē, vai ir iespējams nodrošināt epidemioloģisko prasību īstenošanu, piemēram, divu metru distanci starp darbiniekiem, un jālemj, vai sejas masku valkāšana ir nepieciešama.

 

Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

 

 

Visā valstī jau iepriekš ieviestas vēl citas drošības prasības:

 • Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām; 
 • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
 • aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

 

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

Ministru kabineta noteikumus skatīt šeit

 

Līvānu novada pašvaldība noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai

 

Palielinoties COVID – 19 izplatībai, Līvānu novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Izglītības iestāžu vadītājiem:

1.1. nepieļaut izglītības iestāžu izglītojamo braucienus uz Daugavpili, Kuldīgu, kurās ņemot vērā lokālos Covid-19 uzliesmojumus, no 2020.gada 1.oktobra līdz 14.oktobrim ir noteikti ierobežojumi;

1.2. izvērtēt izglītojamo dalību sporta sacensībās, konkursos, ārpusstundu pasākumos, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju;

1.3. organizējot interešu izglītības nodarbības, pārskatīt kārtību, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības;

1.4. iepazīstināt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus ar izmaiņām, kuras izvērtējot epidemioloģisko situāciju, tiek veiktas iestādes izstrādātajā kārtībā;

1.5. izglītības procesa organizēšanā ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm;

1.6. izglītības iestāžu izglītojamo braucienus ārpus novada teritorijas saskaņot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.

2. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

 

2020.gada 1. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 6. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

Līvānu novada Kultūras centra vadībai:

 1. Nepieļaut pašdarbības kolektīvu braucienus ārpus novada,
 2. Darba procesa organizēšanā ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus,
 3. Iestādes darbinieku braucienus ārpus novada teritorijas saskaņot ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku.

2020.gada 6. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 9. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, ierobežot vai pilnībā nepieļaut skatītāju atrašanos citu rīkotāju organizētos pasākumos Kultūras centra un tā struktūrvienību telpās (konkursos, skatēs, sacensībās, u.c.) ar vai bez ieejas maksas, ja tie paredz uzņemt dalībniekus, kas ierodas no vairākiem novadiem/pilsētām.
 2. Citu rīkotāju organizētos pasākumos Kultūras centrs un tā struktūrvienību telpās (konkursos, skatēs, sacensībās, u.c.) ar vai bez ieejas maksas, pēc vajadzības noteikt Organizētājam nodrošināt citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai preventīvi ierobežotu infekcijas izplatību.
 3. Ierobežot citos novados darbojošos amatiermākslas kolektīvu dalību Līvānu novada kultūras centra un tā struktūrvienību rīkotajos pasākumos.
 4. Īstenot preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās ierobežošanai atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

2020.gada 9. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 13. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

1.Izglītības iestāžu vadītājiem:

1.1. nepieļaut izglītības iestāžu braucienus uz Latvijas Republikas administratīvajām teritorijām, kurās, ņemot vērā lokālos Covid-19 uzliesmojumus, ir noteikti ierobežojumi,

1.2.         ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, līdz 2020.gada 30.oktobrim neorganizēt izglītojamo ekskursiju braucienus, dalību konkursos, pasākumos ārpus novada teritorijas,

1.3.         sporta sacensības, treniņnodarbības, līdz turpmākiem valdības lēmumiem, organizēt tikai mācību procesa ietvaros, nodrošinot to norisi atbilstoši piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai,

1.4.         organizējot interešu izglītības nodarbības, izvērtēt iespēju atsevišķos gadījumos izmantot attālinātā mācību procesa īstenošanu,

1.5.         nodrošinot pašvaldības organizētos skolēnu pārvadājumus, ievērot valstī noteiktās prasības pasažieriem sabiedriskajos transportlīdzekļos,

1.6.         informēt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus par prasībām, kuras valstī noteiktas līdz 2020.gada 6.novembrim, izmantojot sabiedriskos transportlīdzekļus,

1.7.         izglītības procesa organizēšanā sekot līdzi epidemioloģiskās situācijas izmaiņām, veicot nepieciešamās korekcijas iestādes izstrādātajā kārtībā.

2. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

 

2020.gada 13. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 14. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem no 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim nodrošināt attālinātā mācību procesa norisi 7.-12.klašu izglītojamajiem, informēt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus par mācību procesa īstenošanu.
 2. Vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, Līvānu Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības programmu apguvi no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim īstenot attālināti, izvērtējot iespēju atsevišķas interešu izglītības programmas klātienē īstenot individuāli.
 3. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenot attālināti, klātienes nodarbības nodrošinot tikai individuāli.
 4. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolā no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim nerīkot  sporta sacensības un profesionālās ievirzes programmu īstenošanu nodrošināt, organizējot treniņu nodarbības ārtelpās vai attālināti, vai individuālo sporta treniņu viens audzēknis-viens treneris.
 5. Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinu “Upe” līdz 2020.gada 6.novembrim peldēšanas nodarbībām atļaut izmantot tikai Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-6.klašu izglītojamajiem, nepieļaut peldbaseina apmeklējumu citiem klientiem.
 6. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

2020.gada 14. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Par KARANTĪNAS izsludināšanu Līvānu slimnīcā

 

Pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas izsludināto pandēmiju saistībā ar koronavīrusa (COVID – 19) infekcijas izplatību pasaulē un Eiropā, kā arī, lai novērstu apdraudējumu trešo personu veselībai un dzīvībai, ar 2020.gada 15.oktobri SIA “Līvānu slimnīca“ tiek izsludināta KARANTĪNA.

 • Stacionārā pacientu apmeklēšana iz stingri aizliegta.
 • Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu apmeklēšana ir stingri aizliegta.
 • Ambulatorās daļas pacientiem, skatīt informāciju (reģistratūrā, informatīviem stendiem un ieejas durvīm) par drošības pasākumiem.
 • Obligāta aizsargmasku lietošana ierodoties SIA Līvānu slimnīcā.

 

Līvānu novada dome 2020. gada 28. oktobrī izdevusi rīkojumu, kurā nosaka:

 

Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atļaut kapliču izmantošanu bēru ceremoniju rīkošanai, nepārsniedzot pulcēšanās skaitu iekštelpās līdz 10 personām.

 

2020. gada 2. novembra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai