Aktualitātes

/images/news/large/7435.jpg

09.09.2020

Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība ievieš vienoto informatīvo tālruni 24408000

Sācis darboties SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vienotais informatīvais tālrunis 24408000, kas ieviests, lai veicinātu ērtāku iedzīvotāju saziņu ar uzņēmumu. Zvanot uz tālruni var pieteikt pakalpojumus, paziņot skaitītāju rādījumus, noskaidrot informāciju par rēķiniem, kā arī noskaidrot citus jautājumus.

 

Vienotais informatīvais tālrunis darbosies SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”  darba laikā (pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00-12.00/13.00-17.00; trešdienās 8.00-12.00/13.00-18.00; piektdienās 8.00-12.00/12.30-15.30), savukārt ārpus darba laika zvani tiks pāradresēti uz avārijas dienestu. 

 

Informatīvais tālrunis ieviests ar mērķi atvieglot iedzīvotāju saziņu ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Zvanot uz vienoto informatīvo tālruni, zvanītājs varēs izvēlēties atbilstošo sarunas tematu un tikt automātiski savienots ar atbildīgo jomas speciālistu.

 

Pārejas periodā uzņēmuma iecirkņus un speciālistus var sazvanīt arī pa esošajiem tālruņiem.

 

Kā sazvanīt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”?

  1. Jāzvana uz vienoto informatīvo tālruni 24408000;
  2. Savienojuma laikā būs iespējams izvēlēties pakalpojumu:
  • nospiežot taustiņu 1, pakalpojumu pieteikšana;
  • nospiežot taustiņu 2, skaitītāju rādījumu ziņošana;
  • nospiežot taustiņu 3, informācija par rēķiniem;
  • nospiežot taustiņu 4, citi jautājumi.

Ja būs nospiests nepareizais taustiņš, tad attiecīgais darbinieks varēs klientu savienot ar atbilstošo speciālistu. Ar avārijas dienestu varēs savienot jebkurš no speciālistiem. Ārpus SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darba laika vis zvani tiks pāradresēti uz avārijas dienestu.