Aktualitātes

/images/news/large/7140.jpeg

14.05.2020

Aicinām uzmanīties! Covid-19 laikā aktivizējas viltus sociālie darbinieki

Covid-19 laikā aktivizējas viltus sociālie darbinieki un citi krāpnieki, tāpēc aicinām iedzīvotājus, īpaši sirmgalvjus, būt piesardzīgiem.

 

Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem. Nekādā gadījumā svešiniekam nav jāizrāda savs dzīvoklis, nav jāuzrāda naudas uzkrājumi, kā arī nav jādod līdzi savi personu apliecinošie dokumenti. Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kaut kādu darbību veikšanas.

 

Atgādinām, Sociālā dienesta darbinieki nedodas vizītes pie iedzīvotājiem, kas nav dienesta klienti.

Dodoties pie personas, kura ir sociālā dienesta klients, sociālais darbinieks iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas vai ģimenes ārsta sniegto informāciju, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību.

 

Lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, aicinām sazināties ar Līvānu novada Sociālo dienestu pa tālr.: 65307165 vai e-pastu: lnsd@livani.lv. Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem tālr. 26553797 vai 65307161.   Sociālā darbinieka ar pilngadīgām personām tālr. 65307163, 65307162 vai 27803949. Sociālo darbinieku pagastos kontakti: sociālā darbiniece (Rožupes, Rudzātu un Sutru pag.) Zigrīda Rubine (tālr.: 28378410; e-pasts: zigrida.rubine@livani.lv), sociālā darbiniece (Turku un Jersikas pag.) Ināra Kokina (tālr.: 28648225, e-pasts: inara.kokina@livani.lv).