Aktualitātes

/images/news/large/7109.jpg

14.05.2020

Par PII “Rūķīši” obligātās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņu ēdināšanu

Ārkārtējās situācijas periodā daļa bērnu apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu attālināti – mājās, kur par viņu ēdināšanu gādā vecāki. Tomēr daļa šī vecuma bērnu turpina apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” dežūrgrupas, kur viņiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas. 16.aprīlī Līvānu novada dome lēma piešķirt atbalstu (pārtikas kartes un pārtikas pakas) visām novada ģimenēm, kuru bērni apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai ir 1.-12. klašu skolēni.  Ņemot vērā, ka daļa dežūrgrupu audzēkņu bērnudārzu apmeklē tikai dažas dienas mēnesī, lai nodrošinātu vienlīdzības principu, vecākiem, kuri bija pieteikušies brīvpusdienu atbalstam, būs jāsamaksā par bērna pusdienām atbilstoši faktiskajam dežūrgrupiņu apmeklējuma dienu skaitam, bet viņi saņems pašvaldības nodrošinātās pārtikas pakas vai pārtikas kartes. Vecāki saņems rēķinu atbilstoši  faktiskajam apmeklējuma dienu skaitam un noteiktajai pusdienu cenai. Apmaksu būs iespējams veikt internetbankā.

Domes sēdes protokola izraksts.