Aktualitātes

/images/news/large/6848.jpg

10.02.2020

Stājušies spēkā Līvānu novada domes noteikumi “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”

2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē tika apstiprināti Līvānu novada domes noteikumi “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”, kuri stājās spēkā 3. februārī.

 

Noteikumi nosaka kārtību kādā  tiek  piešķirta medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās. Noteikumi un to pielikumi skatāmi šeit: http://livani.lv/upload/faili/dome/domes_noteikumi/20200130_noteikumi_1_medibu_tiesibu_pieskirsana.pdf

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.