Aktualitātes

/images/news/large/6778.png

16.01.2020

No 16.janvāra līdz 14.februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās vietas jānosaka pilsētu un novadu domēm, un katrā pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

 

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.

 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

 

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

 

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sārīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

 

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

 

Parakstu vākšanas vietas Līvānu novadā:

  • Jersikas pagasta pārvalde, adrese: Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads;
  • Rožupes pagasta bibliotēka, adrese: Skolas iela 7, Rožupes, Rožupes pagasts, Līvānu novads;
  • Rudzātu pagasta pārvalde, adrese: Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads;
  • Sutru pagasta pārvalde, adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads;
  • Turku pagasta pārvalde, adrese: Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads;
  • Līvānu novada Kultūras centrs, adrese: Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu novads;
  • Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”, adrese: Rīgas iela 13, Līvāni, Līvānu novads.

Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās 9.00 – 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās un sestdienās 15.00 – 19.00.

Parakstu vākšanas vietas citviet Latvijā un ārvalstīs varat atrast Centrālās vēlešanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv/