Aktualitātes

/images/news/large/5975.jpg

11.03.2019

Līvānu novada dome aicina darbā Sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem

SOCIĀLAIS DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem – 1 vakance uz pusslodzi uz pastāvīgu darba laiku.

 

Kvalifikācija un prasmes:

 • otra līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • labas organizatoriskās spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 • datorprasmes un zināšanas lietvedībā;
 • spēja strādāt komandā, precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu patstāvīgi.

Galvenie veicamie uzdevumi:

 • noteikt un identificēt klienta sociālās vajadzības, problēmu veidus un cēloņus;
 • pielietot sociālā darbinieka profesijas standartā minētās prasmes (vispārīgās, kopīgās, specifiskās);
 • organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 • organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
 • sniegt klientam psiho sociālu palīdzību sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
 • organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus un citus resursus;
 • izstrādāt individuālās uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības plānu un programmu;
 • izveidot stapprofesionāļu komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā;
 • veikt sociālo darbu ar mērķa grupu, veicinot tās sociālo prasmju atjaunošanu;
 • izstrādāt un ieviest sociālā darba procesa virzības pārraudzības shēmu, kas ļautu kontrolēt ar klientiem notiekošās pārmaiņas, un, pamatojoties uz gūtajiem datiem, veikt korekciju individuālajos uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības plānos;
 • ievērot konfidencialitāti;
 • izstrādāt anketas, aptaujas u.c.;
 • apkopot datus un izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu Līvānu novadā esošajai mērķa grupai;
 • vadīt atbalsta un pašpalīdzības grupas;
 • u.c.

Atalgojums: 353,50 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu lnsd@livani.lv vai iesniegt personīgi vai pa pastu Līvānu novada domes  sociālais dienests 107.kab. Rīgas iela 77, Līvāni, līdz 2019.gada 31.martam (ieskaitot). Papildus jautājumi pa tālruni 65307165.