Izglītība

/images/news/large/7408.jpg

Gladiolas

31.08.2020

1.septembra Zinību dienas norise Līvānu novada izglītības iestādēs

Katra izglītības iestāde papildus vecākiem sniegs sīkāku informāciju. Aicinām vecākus būt saprotošiem, ja nevarēs piedalīties Zinību dienas pasākumos klātienē, tas ir tikai visu kopējai drošībai – Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Līvānu 1.vidusskola

​​​Plkst. 9.00  Laimiņas skolā (Zaļā iela 43) pirmsskolas izglītības grupas un 1. – 3 . klašu audzinātājas savus audzēkņus gaidīs klasēs. 

Plkst.10.00 Līvānu 1.viduskolā (Rīgas iela 101) 4. – 12. klašu skolēnus audzinātāji gaidīs klasēs.

 

Līvānu 2.vidusskola

Plkst.9.00 skolas iekšpagalmā pulcējas 1., 9., 12.klašu skolēni un pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi.

Plkst.8.45 pārējo klašu skolēnus klasēs sagaida klašu audzinātāji, plkst.9.00 klases stunda.

 

Rudzātu vidusskola

Plkst.9.30 skolas pagalmā pulcējas 1.-12.klašu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi. Pasākumā aicināti piedalīties 1.klašu skolēnu vecāki.

 

Jaunsilavas pamatskola

Plkst.9.00 tikšanās skolas pagalmā uz svinīgo pasākumu, pēc svinīgās daļas skolēniem pirmā klases stunda notiek klašu telpās.

 

Jersikas pamatskola

Plkst.9.00 skolas pagalmā uz svinīgo pasākumu pulcējas 1.-9.klašu skolēni un pirmsskolas grupas audzēkņi.

 

Rožupes pamatskola

Plkst.10.00 pasākuma norise āra estrādē pie skolas, pēc svinīgā pasākuma skolēni klases audzinātāja pavadībā dodas uz pirmo klases stundu.

 

Rudzātu speciālā pamatskola

Plkst. 11.00 skolas pagalmā pasākums skolēniem, pēc tam skolotāju pavadībā dodas uz klases stundu.

 

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

Plkst. 14.00 – Raiņa ielā 4,  mūzikas nodaļas 1. klašu audzēkņiem kopā ar vecākiem.

Plkst. 15.00 – Raiņa ielā 4,  mūzikas nodaļas pārējo klašu audzēkņiem pie savas specialitātes skolotājiem

Plkst. 15.00 - Rīgas ielā 2g, mākslas nodaļas 1. klašu audzēkņiem kopā ar vecākiem.

Plkst. 16.00 - Rīgas ielā 2g vai Lāčplēša ielā 1, mākslas nodaļas pārējo klašu audzēkņiem pie savas klases koordinatoriem.