Izglītība

/images/news/large/7407.jpg

28.08.2020

Līvānu novada izglītības iestādēs, uzsākot 2020./2021.mācību gadu, izglītības procesu plānots organizēt klātienē

Ilga Peiseniece,

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Līvānu novada izglītības iestādēs, uzsākot 2020./2021.mācību gadu, izglītības procesu plānots organizēt klātienē. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajiem izglītošanās modeļiem jaunajā mācību gadā, Līvānu novada izglītības iestādes, ņemot vērā pašreizējo situāciju, izvērtējot iespējas un resursus, ir gatavas darboties pēc ministrijas piedāvātā A modeļa (klātienē). Klātienes mācību procesā ir jāievēro noteiktie drošības pamatprincipi – informēšana,  distancēšanās, higiēna un personiskā veselības stāvokļa uzraudzība.

 

Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, visas novada izglītības iestādes ir izstrādājušas kārtību, kādā izglītības iestādē tiks nodrošināts mācību process un veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Iestāžu izstrādātās kārtības ir publicētas Līvānu novada interneta vietnē www.livani.lv vai arī skolu mājas lapās.

 

Izglītības iestāžu vadība ir informējusi gan pedagoģiskos, gan tehniskos darbiniekus par turpmāk darāmo, vecākiem un skolēniem saziņai un informācijas apmaiņai tiek izmantotas e-klases iespējas.

 

Uzsvars šajā mācību procesa organizēšanas laikā tiks likts uz to, lai iespēju robežās samazinātu skolēnu pārvietošanos pa mācību kabinetiem, kā arī pulcēšanos starpbrīžos, organizējot tos pamīšus, īpašu vērību pievēršot higiēniskajām prasībām. Lielākajā daļā izglītības iestāžu tiks pārkārtots mācību process tā, lai uz un no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan pedagogi, tomēr būs atsevišķi mācību priekšmeti, piemēram, sports, dabaszinību kursi, kuros mācību stundas notiks arī specializētajos kabinetos, tur tiks veikti pastiprināti higiēnas uzraudzības pasākumi.

 

Skolās lielāku uzmanību plānots pievērst skolēnu ēdināšanas organizēšanai, piemērojot gan dažādus pusdienu pārtraukuma laikus, gan, iespējams, nodrošinot ēdināšanu papildu telpās.

 

Klātienē nodarbībās tiksies arī mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas un interešu izglītības pulciņu audzēkņi, arī šajās mācību stundās un nodarbībās tiek pārdomātas visas norises, lai maksimāli nodrošinātu distancēšanos un higiēnas prasību ievērošanu.

 

Neapšaubāmi īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jādodas pie medicīnas darbinieka un par to jāinformē arī skola. Joprojām spēkā būs pavasarī noteiktais princips - ja skolēns ir atgriezies no valsts, kuru SPKC centrs ir iekļāvis valstu sarakstā, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, skolēnam ir jābūt mājās, skola šajā laikā skolēnam nodrošinās individuālu attālināto mācību procesu.

 

Ierobežojumi skars arī Zinību dienai veltīto pasākumu norisi, Līvānu novada mājas lapā ir publicēta informācija par plānoto 1.septembrī, taču katra iestāde papildus vecākiem sniegs sīkāku informāciju. Aicinām vecākus būt saprotošiem, ja nevarēs piedalīties šajos pasākumos, tas ir tikai visu kopējai drošībai.

 

1.septembra Zinību dienas norise Līvānu novada izglītības iestādēs

 

Tikai no visu kopīgās sadarbības un izpratnes par situācijas nopietnību ir atkarīgs, lai epidemioloģiskā situācija nepasliktinātos, un tad katrs varēsim darīt savu darbu – bērni mācīties klātienē, pedagogi veikt savu darbu un vecāki bez raizēm turpināt ikdienas pienākumus.

 

Lai veiksmīgs un veselīgs jaunais mācību gads!

 

 

Foto: Baiba Buceniece