Izglītība

/images/news/large/7343.jpg

06.08.2020

Līvānu vakarskolai - 20

Ilze Vanaga,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktore

 

 

Šogad Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai aprit 20 gadu un arī noslēdzas aplis, jo skola savu darbību pārtrauc 31. augustā. Skola tika dibināta 1999. gada septembrī un bija pirmā iestāde, kas nesa Līvānu novada vārdu. Pa šiem 20 gadiem esam sešas reizes bijuši labākā Vakarskola Latvijā un saņēmuši “Zinību pūces”, kas ir nozīmīgākais skolu novērtējums valstī pēc centralizēto eksāmenu rādītājiem. Skola ir veiksmīgi piedalījusies arī novada un valsts konkursos un olimpiādēs. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolu ir absolvējuši un atestātus ieguvuši 609 vidējās izglītības programmas izglītojamie un 204 izglītojamie pamatizglītībā.

 

Skola ir veiksmīgi piedalījusies daudzos projektos, piemēram, Eiropas Savienības ELFLA projektā ”Bērnu rotaļu istabas” izveidē. Tāpat ir bijusi ilgstoša sadarbība ar NVA Preiļu filiāles Līvānu nodaļu. Kopš 2006. gada ir izglītoti vairāk nekā pus otrs tūkstotis bezdarbnieku un darba meklētāju dažādās  neformālās izglītības programmās. Vēlamies teikt lielu paldies NVA Preiļu filiāles Līvānu nodaļas darbiniecēm.

 

 Liels paldies  par sadarbību, atbalstu un sapratni daudzu jautājumu risināšanā Līvānu novada domei,  deputātēm Venerandai Caunei, Mārītei Vilcānei.

 

Visus šos gadus ir bijis nemainīgs skolas kolektīvs. Tādēļ īpašu paldies vēlos pateikt pedagogiem Silvijai Baufalei, kura stāvēja pie skolas izveides šūpuļa un pirms tam bija Preiļu rajona vakarskolas konsultatīvā punkta vadītāja. Paldies Inārai Lietauniecei par augstajiem sasniegumiem novadā, valstī - mācot krievu valodu, Annai Ģēģerei, mācot latviešu valodu, direktora vietniecei Anitai Svencei, jo īpaši pēdējos mēnešos, kad notika attālinātā apmācība, Sintijai Vaikulei par vienmēr gaumīgo skolas vizuālo tēlu, tāpat arī par ikdienas neatlaidīgo pedagoģisko darbu Vitai Balodei, Jevgēnijai Golubevai, Tamārai Haritonovai un Inetai Sargunei. Liels paldies arī visiem citiem pedagogiem, kuri ir strādājuši šajos gados mūsu skolā. Vēlos pateikties arī tehniskajiem darbiniekiem, kuri ar savu neatlaidību uzturēja skolu vienmēr tīru un kārtīgu, kas priecēja visus, kas uzturējās mūsu skolas telpās. Paldies Svetlanai Stepanovai, Larisai Fjodorovai, Elfrīdai Sproģei, Tatjanai Dombrovskai un Valentīnam Carjovam.

 

Vakarskolas aplis ir noslēdzies, bet aicinu visus, kas vēlas mācīties un iegūt izglītību šajās pat telpās Rīgas ielā 113/117, Līvānos pievienoties Rudzātu vidusskolas piedāvātajām  neklātienes izglītības programmām: 

  • pamatizglītības neklātienes programmā 7.-9. klasēm (mācības notiek 4 dienas nedēļā);
  • vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā 10.-12.klasēm (mācības notiek 2 dienas nedēļā ).

 

Izglītojamie, kuri ir vecāki par 18 gadiem un kuriem ir attaisnojoši apstākļi (īpaši darba apstākļi, mazi bērni līdz gada vecumam, veselības problēmas vai pagaidu darbs ārzemēs), var mācīties, izmantojot tālmācības metodes – iespēju mācīties attālināti. Izglītojamie var apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

 

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana Rīgas ielā 113/117, Līvānos.

Sīkāka informācija pa tālr. 29537335

 


 

Attēlā - šī gada 12. klases absolventi. Foto: Guntis Vanags.