Izglītība

/images/news/large/7312.jpg

22.07.2020

Studē sociālo aprūpi Rēzeknē!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas RĒZEKNES FILIĀLE 2020./2021. ak. g. uzņemšanā līdz 2020. gada 6. augustam (Raiņa ielā 5a, Rēzeknē) aicina interesentus pieteikties studijām akreditētā studiju programmā “SOCIĀLĀ APRŪPE”.


Studiju programma “SOCIĀLĀ APRŪPE” tiek realizēta par valsts budžeta līdzekļiem. Studiju ilgums – 2 gadi. Pēc sekmīgas studiju programmas absolvēšanas absolvents iegūst diplomu par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju “SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS”. Studijas iespējams apvienot ar darbu.

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības, organizē un veic sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Strādā sociālās aprūpes institūcijās.
Vairāk par profesiju var iepazīties bloga rakstā: https://www.psk.lu.lv/b/iepazisti-profesiju-3-socialais-aprupetajs-socialais-rehabilitetajs

Plašāka informācija par Uzņemšanas komisijas darba laiku un noteikumiem: https://www.psk.lu.lv/b/lu-psk-uznemsana-20202021-0607-06082020

Papildu informācija par studiju programmas “Sociālā aprūpe” studiju procesa realizēšanu:
Ina Vīksniņa,
Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžas
Sociālās aprūpes katedras vadītāja
E-pasts: ina.viksnina@gmail.com
Mob. t.: +371 29490542 (darba dienās plkst. 9.00-17.00).