Izglītība

/images/news/large/7207.png

08.06.2020

Līvānu Bērnu un jauniešu centrā mācību gads noslēdzies

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

 

Neskatotoes uz to, ka no šī gada 23.marta Līvānu Bērnu un jauniešu centrā mācības notika attālināti, mācību gadu noslēdzam ar pozitīvu noskaņojumu un apņēmības pilni tikties rudenī. Pulciņu skolotāji turpina pilnveidot savas interešu izglītības programmas, lai padarītu tās saturīgākas un bērniem tīkamākas. Savukārt Līvānu BJC administrācija cenšas apzināt bērnu vēlmes un intereses un piedāvāt kaut ko “jaunu un svaigu”. Kāds būs piedāvājums 2020./2021.mācību gadam? Seko līdzi Namiņa informācijai facebook un Līvānu novada domes mājas lapā. Pieteikšanās sāksies jau drīz.

 

Kā katru gadu, arī šogad, Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi saņems naudas balvas un Pateicības par sasniegumiem interešu izglītībā 2019./2020.m.g. Tiesa, pasākums klātienē nenotiks un naudas balvas tiks pārskaitītas uz kontiem, bet kolektīviem – izmaksātas rudenī kasē. Tā kā zināma daļa pasākumu sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli tika pārcelti, tad izvērtēti tika tie konkursi un skates, kas norisinājās līdz šī gada 12.martam. Šogad naudas balvas  saņems 22 novada pedagogi, 27 audzēkņi par individuāliem sasniegumiem un 12 kolektīvi. Sveicam!

 

Arī Radošās vasaras darbnīcas, kas kļuvušas par mīļu un gaidītu tradīciju, šogad notiks! Darbosimies katru darba dienu no 17.-28.augustam, no pl.10.00-12.30 (ierašanās Līvānu BJC Rīgas 4b vai Rīgas 110, saskaņā ar grafiku, no pl. 9.00). Darbnīcu vadītāji ir Līvānu BJC pulciņu skolotāji, kuri katrai dienai piešķir ne vien savu krāsu, bet arī tēmu. Tējas pauzei jāpaņem līdzi maizīte vai cits kārums. Tēja būs! Mācību materiālus nodrošināsim.

 

Lai saulaina vasara!