Izglītība

/images/news/large/7191.jpg

02.06.2020

Līvānu 2.vidusskolas skolēnu panākumi konkursā “FIZMIX Eksperiments”

Ināra Bojāre,

Līvānu 2. vidusskolas bibliotekāre

 

Šogad AS “Latvenergo” rīkotais fizikas erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinājās jau divdesmit piekto reizi. Latvijas skolu komandās piedalījās 8. un 9. klašu skolēni. Konkursa mērķis – izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku.

 

No sešdesmit četrām Latgales komandām divas Līvānu 2. vidusskolas komandas “Bozoni” un “Fotoni” iekļuva starp desmit labākajām, kuras atlases kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Nedēļu pirms fināla komandām tika nosūtīts piecu komplektu saraksts ar nepieciešamām lietām uzdevumu veikšanai. 20. maijā attālināti notika konkursa fināls, kur katrs komandas dalībnieks norādītajā laikā risināja vienu no pieciem eksperimentāliem uzdevumiem. Uzdevumus varēja veikt skolā, ievērojot distancēšanās noteikumus – katrs dalībnieks strādāja savā klasē.

 

Iesniedzot uzdevuma atbildi, dalībniekam bija jānosūta arī viena fotogrāfija, kurā redzams, kā tika pildīts uzdevums. Komanda savā starpā varēja sazināties un konsultēties attālināti. Galvenokārt tika vērtēta iesniegtās atbildes precizitāte, un gadījumā, ja divām komandām bija vienāds punktu skaits, tika ņemts vērā uzdevuma izpildei veltītais laiks. Lielajā finālā komandām punkti tika skaitīti no nulles, un netika ņemts vērā atlases kārtā iegūtais punktu skaits. Laikā, kad komanda risināja uzdevumus, komandas konsultantam / skolotājam bija iespēja nopelnīt papildus punktu, izpildot erudīcijas testu, kurā bija 20 jautājumi.

 

Grūtības sagādāja atbilžu nosūtīšana, jo sistēma nebija tam pietiekami piemērota. Tas skolēnos radīja satraukumu. Tomēr iepriecināja konkursa rezultāti: komandai “Fotoni” 21 punkts un pirmā vieta un  komandai “Bozoni” 20 punkti un otrā vieta Latgales reģionā. Komandas “Fotoni” dalībnieki – 8. klases skolēni Milēna Kaštaļjana, Oļegs Djačoks, Deniss Šlujevs, Nikita Bondarevs un Anastasija Ivanova. Komandas “Bozoni” dalībnieki – 9. klases skolēni Bogdanovs Aleksandrs, Kirilova Angelīna, Lukjanovs Nikita, Mironova Anastasija un Stoļarovs Maksims.

 

Salīdzinājumā ar citiem reģioniem, augstāks punktu skaits ir Rīgas reģiona komandai – 24 punkti. Tādēļ var uzskatīt, ka Līvānu 2. vidusskolas komandas ir ieguvušas 2. un 3. vietu valstī. Skolēnu gaidītais konkursa noslēgums Rīgā izpalika sakarā ar ārkārtas situāciju. Skolēni un viņu fizikas skolotāja Taisija Grabļevska atzīst, ka gatavošanās konkursam, izmantojot  internetu un aplikāciju Whatsapp, nebija veltīga. Ar šī konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni pārliecinājās, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un ir aizraujoša.

 

Komanda “Fotoni”

 

Komanda “Bozoni”