Izglītība

/images/news/large/7032.png

14.04.2020

Aicinām skolēnu vecākus līdz 20.aprīlim aizpildīt iesniegumus pārtikas kuponu (karšu) vai pārtikas paku saņemšanai!

Ārkārtējās situācijas apstākļos atbalsts ir nepieciešams daudz plašākam ģimeņu ar bērniem lokam nekā ikdienā, tāpēc Līvānu novada pašvaldība plāno skolēnu brīvpusdienām paredzētos līdzekļus izlietot, lai piešķirtu pārtikas kuponus (kartes) un pārtikas pakas novada izglītības iestāžu audzēkņu un novadā deklarēto audzēkņu  (vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Līvānu novadā), kas mācās citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādēs, ģimenēm. Atbalsts plānots par periodu no 1. aprīļa līdz šī mācību gada beigām (diviem mēnešiem).  Iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20.aprīlim (atbilstoši 2020.gada 16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmumam).

 

Līvānu novada 5 – 6 gadīgajiem izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību, un 1 – 12. klašu skolēniem, kā arī Līvānu novadā deklarētajiem bērniem  (vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Līvānu novadā), kuri mācās citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādēs, paredzēts izsniegt kuponus (jeb kartes) no pašvaldības budžetā brīvpusdienām plānotajiem līdzekļiem. Kartes būs paredzētas pārtikas iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Līvānu novada pašvaldība noslēgs līgumu (šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana). Ar pārtikas karti nevarēs iegādāties preces, kuras tiek apliktas ar akcīzes nodokli (alkohols, cigaretes u.c.).

 

Savukārt valsts savu mērķdotācijas daļu skolēnu brīvpusdienām ļauj izmantot tikai 1. - 9. klases izglītojamo ēdināšanai (pārtikas paku vai siltu pusdienu piegādei,) tikai tiem skolēniem,  kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). Līvānu novada pašvaldības vadība uzskata, ka arī šo bērnu ģimenēm optimālākais un drošākais atbalsts būtu izsniegt pārtikas kuponus, bet diemžēl Izglītības un zinātnes ministrija valsts finansējumu ļauj izlietot tikai pārtikas paku izsniegšanai vai gatavo pusdienu piegādei. No pusdienu porciju piegādes Līvānu novada vadība un atbildīgie speciālisti atteicās, ņemot vērā augstos epidemioloģiskos riskus un grūtības nodrošināt siltu pusdienu piegādi visā Līvānu novada, īpaši lauku teritorijā. Tāpēc trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu atbalstam plānots izsniegt pārtikas pakas.

 

Vakar, 6.aprīlī, jautājums par atbalsta sniegšanu tika pārrunāts ar Līvānu novada izglītības iestāžu vadītājiem. Šobrīd turpinās dažādu jautājumu precizēšana, uzsākta vecāku iesniegumu apkopošana, kā arī citi precizēšanas un saskaņošanas darbi, lai šo jautājumu sagatavotu izskatīšanai Līvānu novada domes ārkārtas sēdē 16.aprīlī, kad Līvānu novada domes deputāti pieņems galīgo lēmumu.

 

Plašāka informācija skolēniem un viņu vecākiem, kuri mācās novada skolās, tiks sniegta skolvadības sistēmā E-klase, kur vecākiem pēc iespējas operatīvāk (līdz 20.aprīlim) būs jāaizpilda iesniegums par katru skolēnu. Kuponu vai pārtikas paku izsniegšana tiks organizēta attiecīgajās izglītības iestādēs aprīļa otrajā pusē.

 

To ģimeņu likumiskie pārstāvji (vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Līvānu novadā), kuru bērni ir deklarēti Līvānu novadā, bet mācās citu novadu vispārizglītojošās skolās, un  aizpildītu iesniegumu (iesnieguma forma pieejama www.livani.lv – Izglītība – Atbalsts pārtikas iegādei) pēc iespējas operatīvāk (vēlākais līdz 20.aprīlim) var ievietot Līvānu novada domes (Rīgas iela 77, Līvāni) vai attiecīgās pagasta pārvaldes pastkastītē, atsūtīt pa pastu vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: dome@livani.lv vai iesniegt izmantojot E-pakalpojumu Latvija.lv Iesniegums iestādei). Šo kuponu vai pārtikas paku izsniegšanu organizēs Līvānu novada domes administrācija un par to saņemšanas vietu un laiku informācija sekos.

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods norāda, ka šobrīd, kad laikapstākļi kļūst siltāki, galvenais ir parūpēties par bērnu drošību. Vecākiem ar bērniem ir rūpīgi jāpārrunā drošības jautājumi, kas jo īpaši ir svarīgi šajā ārkārtējās situācijas periodā. Domes priekšsēdētājs saka paldies novada skolu vadībai un pedagogiem par veiksmīgo tālmācības procesa nodrošināšanu. Īpaši liels paldies arī skolēniem un viņu vecākiem, kuriem šobrīd sekmīgā mācību procesa norisē ir ļoti liela nozīme. Paldies ikvienam, kurš izprot situācijas svarīgumu un ievēro piesardzību, jo tikai tā mums visiem kopā izdosies pārvarēt šo ārkārtējās situācijas laiku. Priecīgas un veselīgas Lieldienas ikvienai ģimenei, ikvienam cilvēkam!