Izglītība

/images/news/large/6971.jpg

16.03.2020

Līvānu 2. vidusskolas skolēnu gūtās atziņas dažādos pasākumos

Ināra Bojāre,

Līvānu 2.vidusskolas bibliotekāre

 

Līvānu 2. vidusskolas 2. un 10. klases skolnieces Liza Kamane un Ārija Bērziņa publiskās uzstāšanās pieredzi guva Latgales reģionālajā skatuves runas konkursā, iegūstot II un I pakāpes diplomu. Meitenes konkursam sagatavoja skolotājas Žanna Lukašenkova, Svetlana Možajeva un Gunta Pauniņa.

 

Vidusskolēniem aktuāla ir nākotnes profesijas izvēle, kas motivē aktīvāk iesaistīties mācību darbā. Skolotāja G.Pauniņa rosināja skolēnus dalīties domās par tēmu “Mana nākotne ir manās rokās”, pēc izstādes “Skola 2020” apmeklējuma.

 

11. klases skolniece Nadežda raksta, ka šī izstāde viņai deva iespēju savlaicīgi iepazīt izglītības piedāvājumu Latvijā un pasaulē. Bez bukletiem par mācību iestādēs apgūstamajām profesijām, prasībām studiju uzsākšanai un mācību procesu skolēni varēja uzdot jautājumus dažādu mācību iestāžu studentiem un praktiski darboties izvēlētajā profesijā.

 

Vairāki skolēni interesējas par medicīnas darbinieka profesiju. Piemēram, Ksenija (10. klase) grib palīdzēt cilvēkiem. Tomēr, praktiski iepazīstot ārsta profesiju, viņai sāk rasties šaubas par savu izvēli. Savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka viņu apbūra gan kā ēka, gan kā gara bagātību krātuve.

 

Bibliotēkas darbinieku piedāvātais kvests lika iepazīt visas nodaļas, lai sameklētu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Bibliotēkas daudzveidīgo piedāvājumu skolēni iepazina, apskatot leģendāro Dainu skapi un izstādi par senajām bibliotēkām, piedaloties papīra marmorēšanas darbnīcā un noklausoties stāstu par vienas ģimenes vēsturi, tās ieguldījumu garīgo vērtību saglabāšanā, un iepazīstot šīs ģimenes Exlibris, kas rotā visas tai piederošās grāmatas. Izrādās, ka arī tā var palīdzēt sev un citiem cilvēkiem dzīvot interesantu un piepildītu dzīvi.

 

Elīna no 10. klases saka, ka Gaismas pils apmeklējums ir atstājis iespaidu uz viņas nākotnes plāniem, jo viņas viedoklis pirms un pēc ekskursijas ir ievērojami mainījies. Novērtēt izdarītās izvēles pareizību palīdzēs citu cilvēku viedokļi, pašas pieredze un drosme rīkoties.

 

Elīza no 12. klases LNB apmeklējumā akcentē iepazīto gida profesiju un informācijas nodrošināšanas veidus, t.sk. audioinformāciju. Viņa ir pārliecināta, ka tas, ko viņa dara šodien, noderēs arī nākotnē.

 

Savukārt Diāna saka, ka šī ekskursija palīdzēs skolēniem pieņemt svarīgo profesijas izvēles lēmumu. Viņa atzīmē iespēju uzzināt par dažādu mācību iestāžu studentu personīgi gūto pieredzi šajās iestādēs un viņu organizētos konkursus, kas rosināja rast atbildes uz jau sen interesējušiem jautājumiem un precizēt savu dzīves mērķi.

 

Anastasijas uzmanību piesaistīja testi, kuru rezultāts norādīja uz jomu, kas varētu būt atbilstoša skolēna spējām un interesei. Kā studente viņa domā bieži apmeklēt Gaismas pili. Elīnai patīk, ka Latvijā ir tik daudz studentu, kuru saimei viņa piederēs jau tuvākajā laikā. Viņa uzskata, ka skaistas nākotnes veidošana ir māksla, ko nevar īstenot bez grāmatās uzkrātajām zināšanām.

 

Attēlā:

L.Kamane.