Izglītība

/images/news/large/6955.jpg

13.03.2020

Līvānos tiekas labākie Dienvidlatgales novada anekdošu stāstnieki un rotaļnieki

Anna Kārkle,

Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore

 

12.martā Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā  notika Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2020” un rotaļu konkurss “Lielais rotaļnieks.

 

Uz ikgadējo pasākumu Līvānos pulcējās labākie Dienvidlatgales novada anekdošu stāstītāji un lielākie rotaļnieki.

 

Vispirms sacentās konkursa “Anekdošu virpulis 2020 “dalībnieki. Lieli un mazi stāstnieki stāstīja viens otram anekdotes un centās sasmīdināt klausītājus. Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju.

 

Katra stāstnieka uzdevums  ir izstāstīt savas vissmieklīgākās anekdotes un sasmīdināt žūriju. Žūrijas sastāvā bija Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Margita Mālniece, Līvānu 1.vidusskolas bibliotekāre Daina Slica un folkloras kopas “Turki” vadītāja Terēzija Rubene.

 

Jau gadu no gada konkursa fināls notiek Vispasaules smieklu dienā-  1.aprīlī. Sakarā ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 , konkursa fināla datums tiks precizēts.

 

Uz finālu Rīgā dosies  labākie Dienvidlatgales novada smīdinātāji –  Daniela Koroševska un  Nauris Saulišs (Riebiņu vidusskola),  Elvis Laganovskis, Mārtiņš Upenieks (Vārkavas vidusskola), Eduards Zarāns (Līvānu 1.vidusskola un Līvānu Bērnu un jauniešu centrs) , Lauma Madelāne (Aglonas BJBLPC „Strops”), Niks Kristiāns Karpovs (Aglonas vidusskola), Baiba Batarāga (Izvaltas pamatskola).

 

Tradicionāli reizē ar “Anekdošu virpuli” notiek arī rotaļnieku konkurss ”Lielais rotaļnieks”, kur pulcējas novada labākie rotaļnieki. Konkursa mērķis ir tradicionālo rotaļu un spēļu apgūšana, popularizēšana, rotaļnieku sagatavošana bērnu un jauniešu vidū, novadu rotaļu un spēļu aktualizēšana.

 

Par labākajiem rotaļniekiem tika atzīti: Tomass Pujāts,  Vanesa Viča, Mareks Nečajevs (Līvānu 1.vidusskola un Līvānu Bērnu un jauniešu centrs),  Ieva Jaunromāne, Vineta Macuļēviča (Vārkavas vidusskola),  Dagnija Poļakeviča, Alise Ivbule  (Aglonas vidusskola), Līga Sušinska (Izvaltas pamatskola), Katrīna Damba (Riebiņu vidusskola).

 

Konkurss “Lielais rotaļnieks”  noslēdzas ar novada kārtu.

 

Par bērnu sagatavošanu konkursiem paldies tika teikts skolotājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei, Annai Kārklei, Helēnai Ērglei, Lilitai Valainei , Vija Kovaļkova un Silvijai Stivriņai.

 

Konkursu rīko Līvānu Bērnu un jauniešu centrs  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

 

Foto:

Labākie Dienvidlatgales novada anekdošu stāstītāji