Izglītība

/images/news/large/6921.jpg

05.03.2020

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” Latgales reģiona kārta – Līvānos

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Gluži kā sveiciens pavasarim, šī gada 3.martā Līvānu 2.vidusskolas telpās norisinājās „Vokālās mūzikas konkursa „Balsis2020”” Latgales reģiona kārta, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Līvānu Bērnu un jauniešu centru.

 

Konkursa mērķis un uzdevumi: bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā; apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu kolektīvu radošo darbību, izaugsmi un attīstību, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; attīstīt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošumu un akustiskās muzicēšanas prasmi; izvērtēt vokālo ansambļu sniegumus un noteikt svētku dalībniekus. 

 

Konkursā piedalījās 24 vokālie ansambļi no dažādiem Latgales novadiem. Dalībnieki ar lielu atbildību un ieinteresētību uzklausīja vērtēšanas komisijas: diriģente, profesionālo koru projektu dziedātāja, Tautas mūzikas koncerta “Līdz pašām debesīm” mākslinieciskā vadītājas Nora Kalniņa; mūzikas pedagoģe, vokālā pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle -  Dace Bula;  mūzikas pedagoģe, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore, vokālās grupas „Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja, Latvijas Nacionālā Kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja – Mārīte Puriņa; diriģente, vokālās grupas „Latvian Voices” dziedātāja – Zane Stafecka; valsts izglītības satura centra, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece, projekta vadītāja – Antra Strikaite, vērtējumu un ieteikumus. Kā nu ne, ja tik lielā pulkā – starp 230 dalībniekiem (neskaitot pedagogus un koncertmeistarus), izcelties un parādīt savu labāko sniegumu nebij nemaz tik viegli.

 

Dalībnieki uzstājās divās grupās: A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi; B grupa - vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu vokālie ansambļi.         

 

Milzīgs prieks un lepnums par Līvānu novada konkursantiem – Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālo studiju “Spurgaliņas”, vad. Skaidrīte Bulmeistere, konc.m. Rita Semeiko un Līvānu 1.vidusskolas 2.-4.klašu vokālo ansambli “Laimiņas”, vad. Vanda Lipinika, konc. Veronika Ivanova, kuri pat nepilnā sastāvā (slimības dēļ), katrs savā grupā, spēja parādīt izcilu sniegumu iegūstot 1.un 2.pakāpes Diplomus.

 

Līvānu BJC saka lielu Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Līvānu Izglītības pārvaldei, Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai un Līvānu 2.vidusskolai.

 

Lai jauks pavasaris ar sauli, mīlestību un dziesmu sirdī!

 

Foto.