Izglītība

/images/news/large/6895.jpg

24.02.2020

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Līvānos izskanējis

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

21.februārī Līvānu 2.vidusskolas telpās Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Līvānu novada Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāju un Valsts izglītības satura centru organizēja vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” Līvānu novada kārtu, lai noskaidrotu, kurš kolektīvs pārstāvēs Līvānu novadu Latgales kārtā.

 

Konkursa mērķis un uzdevumi: bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā; apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu kolektīvu radošo darbību, izaugsmi un attīstību, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; attīstīt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošumu un akustiskās muzicēšanas prasmi; izvērtēt vokālo ansambļu sniegumus un noteikt svētku dalībniekus.

 

Konkursa dalībniekus iedala divās grupās: A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi; B grupa – vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu vokālie ansambļi.

 

Konkursam dalībnieki gatavo trīs dziesmas: viena ir sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma a cappella, otrā un trešā – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. Visām trim konkursa dziesmām, kuras tiek gatavotas, ir jābūt latviešu valodā, kā arī jāatbilst dalībnieku vecuma grupai. Konkursā tikai viena dziesma var būt ar pavadījumu, kurā tiek izmantoti akustiskie mūzikas instrumenti. Vokālo ansambļu 1.-4.klašu grupa konkursa abās kārtās visas dziesmas dzied divbalsīgi, 5.-9.klašu grupa – trīsbalsīgi, 10.-12.klašu grupa – trīsbalsīgi vai vairākbalsīgi.

 

Konkursā kolektīvu priekšnesumus vērtēja Līvānu BJC/ Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājas sastādīta vērtēšanas komisija: Gunārs Luriņš, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktors, Oļegs Koļesņičenko, Preiļu Mūzikas skolas un Jersikas pamatskolas mūzikas skolotājs, Ilze Vanaga, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktore, Līvānu novada Mūzikas skolotāju MA vadītāja. Maksimālais punktu skaits: 50. Attiecīgi iegūtajiem punktiem tiek piešķirtas pakāpes: 45 – 50 punkti – Augstākās pakāpes diploms; 40 – 44,99 punkti – I pakāpes diploms; 35 – 39,99 punkti – II pakāpes diploms; 30 – 34,99 punkti – III pakāpes diploms; 25 – 29,99 punkti – Pateicība par piedalīšanos.

 

Rezultāti:

A grupa

Augstākās pakāpes diloms:

  •  Līvānu BJC vokālā studija „Spurgaliņas” vecākā grupa, skolotāja Skaidrīte Bulmeistere, koncertmeistare Rita Semeiko;
  • Līvānu BJC vokālā studija „Spurgaliņas” vidējā grupa, skolotāja Skaidrīte Bulmeistere, koncertmeistare Rita Semeiko.

B grupa

I pakāpes diploms:

  • Līvānu 1.vidusskolas 2.-4.kl. vokālais ansamblis “Laimiņas”, skolotāja Vanda Lipinika, koncertmeistare Veronika Ivanova;
  • Jaunsilavas pamatskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, skolotāja Aīda Bikauniece, koncertmeistare Līga Vuškārniece;
  • Līvānu 2.vidusskolas 5.-10.kl. vokālais ansamblis, skolotāja Inese Upīte, koncertmeistare Veronika Ivanova;

II pakāpes diploms:

  • Rudzātu vidusskolas 2.-4.kl.vokālais ansamblis, skolotāja Līga Gžibovska
  • Līvānu 1.vidusskolas 6.-8.kl. vokālais ansamblis, skolotāja Liliāna Zarāne.

Prieks, ka Līvānu novada vokālās mūzikas kolektīvu sniegums kā katru gadu ir augstā līmenī, neskatoties uz konkursa sarežģītības pieaugumu.

 

Konkursa 2.kārtā, kura notiks 3.martā Līvānos, Līvānu novadu A grupā pārstāvēja Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālās studijas „Spurgaliņas” vecākā grupa, B grupā – Līvānu 1.vidusskolas 2.-4.klašu vokālais ansamblis “Laimiņas”.