Izglītība

/images/news/large/6646.jpg

20.11.2019

Tēvzemes nedēļa Līvānu 2.vidusskolā

Ināra Bojāre,

Līvānu 2.vidusskolas bibliotekāre

 

No 11. līdz 19. novembrim patriotisma gaisotnē ritēja Tēvzemes nedēļa Līvānu 2. vidusskolā. Tā sākās ar piedalīšanos Lāpu gājienā un piemiņas brīdi pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa. Tēvzemes nedēļas plānošanu un organizāciju skolā uzņēmās valodu, kultūras un pilsoniskās izpratnes metodiskās komisijas latviešu valodas skolotājas, tam piesaistot mūzikas un deju fakultatīva skolotājas un klašu audzinātājas.

 

Galvenie Tēvzemes nedēļas notikumi ir skolas projekta “Līvānu tematiskie soliņi” foto izstāde; skolēnu radošie darbi “101 vārds Latvijai”; skolēnu projekti “Latvijas ceļa vārdi”; viktorīna “Kas? Kur? Kad? Latvijā”; Latvijas valstij un tās vēsturei veltītas audzinātāja stundas un pasākumi skolas bibliotēkā; Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai, Latvijas Armijas 100. gadadienai un Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīts svētku koncerts “Latvijas ceļus izstaigājot”.

 

Gatavošanās Tēvzemes nedēļai un svētku koncertam sākās ar pilsētas tematisko soliņu apmeklēšanu un fotografēšanos. Izstādē redzam Līvānu karti ar tematiskajiem soliņiem un klašu kolektīvus pie tiem. Tā Skolas solā sēdās 1. un 12. klase. Savā jaunajā 10. klases sastāvā pie Deputātu soliņa ar savu klases audzinātāju Žannu Lukašenkovu tikās bijušie 9.a un 9.b klases skolēni. 7. klase uz Siltuma soliņu devās ar velosipēdiem, bet uzņēmējdarbībai noskaņojās 9. klases skolēni.

 

Skolēnu parlaments ir sagatavojis fotoizstādi ar devīzi “Nāk rudens apgleznot Latviju….”, bet skolēnu radošie darbi veido skolas svētku noformējumu. Jaunāko klašu skolēni zīmējumos attēlo Latvijas Valsts simbolus, svētku salūtu, latvju rakstus, Latvijas dabas un pilsētu ainavas un novēl Latvijai daudz laimes dzimšanas dienā.

 

6.a klases skolēni Anastasija, Valērija un Valērijs savu Dzimteni raksturo kā brīvu, neatkarīgu, tīru, zaļu, skaistu, spilgtu, muzikālu, dzīvespriecīgu un mīļu. Visi vidusskolēnu rakstītie vārdi ir izjusti un citējami. Tā Anastasija un Velora saka, “Latvija ir kā balta svītra karogā, kā margrietiņa vainagā, kā bērzu rinda ceļmalā, kā gliemežvāki jūrmalā”.

 

Latvijas vēsturi skolēni dziļāk izpētīja gatavojoties viktorīnai, bet Latviju kā valsti ar saviem simboliem, svētku dienām un apbalvojumiem pirmsskolas, 3. un 4. klases skolēni iepazina nodarbībās skolas bibliotēkā “Latvija – mana Dzimtene” un  “Tēvzemes nedēļa”. Viņi noskaidroja valsts pamatpazīmes, lai apzinātos savu atbildību pret to.

 

Svinīgajā svētku koncertā skolēnus uzrunā skolas direktore Klavdija Daukšte un, izjūtot katru vārdu, dzejoli par Dzimteni lasa pirmsskolas grupas audzēkne Diāna Lovčinovska. Koncerta gaitā kopīgi tiek izstaigāts Latvijas vēstures ceļš no valsts proklamēšanas līdz šodienai.  Tā pagrieziena punkti ir Latvijas Armijas simtgades ceļš, Baltijas ceļš, Līvānu ceļš kā Līvāni laikmetu griežos un mājupceļš ar tematisko soliņu projektu atpūtai.

 

Šajā koncerta daļā soliņu tēma tiek paplašināta līdz videoformātam, kur skolēni lasa skolotājas Līgas Andersones katram tematiskajam soliņam veltītu dzejoli. Solistes Anastasijas Vinogradovas un meiteņu ansambļu priekšnesumus jaunieši un zēni papildināja ar deju un dziesmu. Koncerta vadītāju komandā – Anastasija Leščeva, Ārija Bērziņa un Ņikita  Bondarevs.

 

Koncerta scenāriju rakstīja L. Andersone, video noformējumu veidoja  Ž. Lukašenkova, bet koncerta vadītājus sagatavoja Gunta Pauniņa. Latviešu valodas skolotājas saka paldies skolotājai Natālijai Skutelei par zāles noformēšanu, Inesei Upītei par muzikālo priekšnesumu sagatavošanu, Birutai Mazurei par deju priekšnesuma sagatavošanu un koncerta dalībniekiem par līdzdalību Latvijas ceļu krāsainā, muzikālā izstaigāšanā.

 

Svētku koncerta vadītāji kopā ar latviešu valodas skolotājām