Izglītība

/images/news/large/6520.jpg

30.09.2019

Līvānu 2.vidusskolas līdzdalība akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”

Ināra Bojāre,

Līvānu 2.vidusskolas bibliotekāre

 

“Pasaules lielākā mācību stunda” ir akcija, kas aicina domāt par aktuālām mūsdienu tēmām. Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir kopīgas nākotnes veidošana balstoties uz 2015.gadā ANO (Apvienoto Nāciju Organizācijas) pieņemtās rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” mērķiem. Septiņpadsmit izvirzītie mērķi ir priekšnoteikums, lai pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga un ilgtspējīga.

 

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas. Akcijai jau piekto gadu tiek aicinātas pievienoties un arī Latvijas izglītības iestādes.

 

26.septembrī šajā akcijā iesaistījās Līvānu 2.vidusskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre. Akcijas laikā ar globālajiem mērķiem iepazinās 29 cilvēki. Krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Ivanova stundu 8.klasē veltīja tīram ūdenim un planētas aizsardzībai (6., 13. un 14. mērķis), par dabas ilgtspējas pamatu ņemot cilvēka attieksmi pret ūdeni.

 

Cilvēka attieksmes piemēri tika meklēti literatūras avotos no folkloras līdz mūsdienu literatūrai. Skolēni akcentēja savai tautai raksturīgo izpratni par ūdeni: dzīvais ūdens, nedzīvais ūdens,  svētais ūdens, svētītais ūdens. Viņi lasīja fragmentus no tautas pasakas “Pasaka par jaunības ābolu un dzīvo ūdeni”, A. Puškina poēmas “Ruslans un Ludmila”, P.Jeršova pasakas “Zirdziņš kuprainītis” par tīra (“dzīva”) ūdens maģisko spēju atdzīvināt cilvēku, atjaunot viņam veselību vai atgriezt skaistumu un jaunību.

 

Tika lasīti mūsdienu dzejoļi par ūdens nozīmi cilvēku dzīvē visā pasaulē, par neizbēgamu katastrofu, ja cilvēce neņems vērā apkārtējās vides saglabāšanas noteikumus, t.sk. vajadzību saudzēt un saglabāt ūdens resursus. Ūdens īpašā nozīme - ūdenī radās dzīvība un ūdens uztura dzīvību – rosināja skolēnus aizdomāties par savu rīcību planētas nākotnes veidošanā. Literāros vēstījumus skolēni prezentēja  skolas muzejā pie ekspozīcijas “Krievu senatne”.

 

Rīkojot Pasaules lielāko mācību stundu 6.a klasē (audzinātāja Svetlana Možajeva) tika izmantots UNESCO.lv vietnē piedāvātais stundas plāns “Rakstot bērnības nākotni: visiem bērniem visas tiesības”. Šajā stundā cilvēces ilgtspējīga attīstība tika saistīta ar taisnīgas sabiedrības veidošanu.

 

Skolēni apsprieda bērnu tiesības uz pilnvērtīgu bērnības laiku, ko nodrošina Bērnu tiesību konvencija un kurai šogad tiek atzīmēta 30. gadadiena. Skolēni tika rosināti aizdomāties, kādu pasauli viņi vēlas redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien.

 

Skolēni apsprieda un zīmēja ideālu bērnību, kurā tiktu ievērotas visu bērnu tiesības. Savos zīmējumos viņi atspoguļo mīlošu ģimeni un mājas, laimīga bērna vajadzības (ģimene, ceļojumi, atrisinātas ekoloģiskās problēmas un laiks)  un visiem, bet īpaši nabadzīgiem, slimiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, svarīgas lietas: tīru ūdeni, pārtiku, māju, ģimeni un draugus, naudu, izglītību un grāmatas.

 

6.a klase zīmē nākotnes bērnību

 

Bērna vissvarīgākās vajadzības – mājas un vecāki