Izglītība

/images/news/large/6465.jpg

11.09.2019

Augstu novērtēti Rudzātu vidusskolas un Jaunsilavas pamatskolas sasniegumi

Pirms jaunā mācību gada sākuma Rīgā, Latvijas Valsts prezidenta pilī notika Ata Kronvalda fonda rīkotais 2018./2019.mācību gada balvu pasniegšanas sarīkojums. Ata Kronvalda fonds ir nodibinājums, kura mērķis ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Lēmumu par A.Kronvalda balvas piešķiršanu pieņem fonda padome, katru gadu nosakot labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. Šogad, A.Kronvalda fonda 30 gadu jubilejā, tika atklāta jauna reitingu grupa, kurā iekļautas tikai valsts ģimnāzijas statusa skolas.

 

Tādējādi šogad reitingā tika iekļautas 27 valsts ģimnāzijas, 74 “lielās” skolas un 144 “mazās” skolas.

 

Mazo skolu grupā reitinga augšgalā pirmā ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Valdemārpils vidusskola un Rīgas 33.vidusskola.

 

Valsts prezidenta pilī pulcējās 16 Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji. Pasākumā uzrunu teica Latvijas Valsts presidents Egils Levits. A.Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs informēja par skolu sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem aizvadītajā mācību gadā.

 

Rudzātu vidusskola mazo grupā saņēma ceļojošo balvu “Mazā pūce” un diplomu par iegūto 2.vietu, Jaunsilavas pamatskola saņēma diplomu par iegūto 3.vietu.

 

Rudzātu vidusskolu pasākumā pārstāvēja skolas direktore Valentīna Vaivode, skolotāja Iveta Kārkle un 12.klases skolēns Dāvids Rubens, bet Jaunsilavas pamatskolu - direktore Janīna Usāre, direktores vietniece Marija Broņka un skolotāja Anastasija Kaktiniece.

 

Pasākumā atzinīgu novērtējumu saņēma divas Līvānu novada izglītības iestādes, tādējādi popularizējot Līvānu novada vārdu.

 

Pozitīvais darba novērtējums ir stimuls arī turpmāk veicināt skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā.

 

Skolu reitinga mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

 

Valsts prezidenta kancelejas foto