Vide

/images/news/large/6457.jpg

06.09.2019

Tiks nozāģētas sešas mizgraužu skartās priedes Meža skvērā

Informējam, ka tuvākajā laika Meža skvērā (pretī pilsētas vecajiem kapiem) tiks nozāģētas sešas sausās priedes. Pirms lēmuma pieņemšanas par attiecīgo koku nozāģēšanu Vides uzraudzības un kārtības komisija  pieaicināja Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertus, kas izvērtēja koku nozāģēšanas nepieciešamību. Uz priežu mizas redzamas mizgraužu izskrejas, kas var būt kā viens no sekundāriem iemesliem koku bojāejai. Mazākā skaitā minēto kukaiņu darbības pēdas novērotas arī uz dažām citām dzīvajām skvēra priedēm. Lai izvairītos no mizgraužu tālākas izplatības, nokaltušās priedes nozāģējamas un tūlīt izvācamas, rūpīgi savācot arī ciršanas atliekas, neļaujot kukaiņiem pārziemot.

 

Koku nozāģēšana tiek veikta tikai nepieciešamības gadījumos un atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” prasībām.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 22024485 (Gunita Vaivode, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece).