Vide

/images/news/large/6030.jpg

03.04.2019

27. aprīlī notiks Lielā talka 2019

Šogad  Lielā Talka Līvānu novadā notiks 27.aprīlī no plkst. 9.00 līdz  plkst. 12.00.

 

Līvānu novada dome aicina piebiedroties ikvienu interesentu un talkot kopīgi Līvānu pilsētas parkā (Fabrikas ielā 6, Līvānos).

 

Aicinām Līvānu novada iedzīvotājus sakopt arī citas Līvānu pilsētas un Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu ciemu teritorijas, kapsētas vai citas publiskās vietas.  Ikviens var organizēt savas kolektīvās talkas, oficiāli tās reģistrējot  Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv  un piesakot savas Talkas atbildīgo personu (Talkas dienā atbildīgai personai jābūt sazvanāmai un jāatrodas talkošanas vietā).

 

Šogad aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet iet vienu soli tālāk – tos arī šķirojot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc pieteiktām talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi.

 

Zilie maisi ir paredzēti plastmasai, baltie maisi citiem atkritumiem.

 

Atkritumu maisus var saņemt  talkas atbildīgā persona Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes ielā3, Līvāni): trešdienās  plkst. 17:00-18:00 un piektdienās plkst. 8:00-9:00. Kontaktpersona Inese Stahovska (tālr. 29324115). 

 

Individuāli talkojot, Talkas dienā 27. aprīlī sabiedriskajās vietās savāktos  talkas atkritumu maisus, Līvānu pilsētas iedzīvotājus lūdzam atstāt Talkas organizatoru izveidotajos publiskajos laukumos:

  • Zemgales ielas garāžu kooperatīva teritorijā;
  • Vecā tirgus laukuma teritorijā Vecbaznīcas ielas un Rīgas ielas krustojumā.

Ja talkošanas vietās tiek savākti vairāk kā 10 atkritumu maisi, to izvešanu no talkošanas vietas aicinām saskaņot ar SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atbildīgo kontaktpersonu Edgaru Pauniņu (tālr. 29557905) pēc talkas norises . 

 

Talkas norisi Līvānu novadā kopumā pārrauga Lielās talkas koordinators – Inese Stahovska (mob. 29324115).