Vide

/images/news/large/5953.jpg

05.03.2019

Atgādinām makšķerniekiem: no 1. marta spēkā vairāki liegumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” no 1. marta līdz 30. aprīlim iekšējos ūdeņos aizliegta jebkura veida makšķerēšana: no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos ( izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos), kā arī kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci.

 

Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts zvejot un iegūt līdakas.