Deputāti

Līvānu novada dome sastāv no 15 deputātiem, kuri tika ievēlēti 2017. gada 3. jūnija Latvijas pašvaldību vēlēšanās.

 

Līvānu novada dome deputāti 1. rindā no kreisās: Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Andris Vaivods, Aija Usāne [28.07.2017 nolika deputāta mandātu – vietā stājās Ramiss Aļijevs], Inese Jaunušāne. 2. rindā no kreisās: Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Gatis Pastars, Ļevs Troškovs, Mārīte  Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ivans Matrosovs, Valdis Labinskis, Ainis Veigurs, Jānis Magdaļenoks.

 

 

 

Andris Vaivods - Līvānu novada domes priekšsēdētājs

ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienība saraksta (pārstāv Sociāli politisko novada attīstības biedrību "LĪVĀNI")

Dzimšanas gads: 1960
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, Attīstības plānošanas komisijas loceklis, Administratīvo aktu strīdu komisijas loceklis; Reģionālo attīstības centru apvienība – padomes loceklis; Latgales Plānošanas reģions – attīstības padomes loceklis; Sociāli politiska novada attīstības biedrība Līvāni – valdes loceklis; Latvijas Republikas Zemessardze – virsseržants.
Izglītība:Augstākā: 2009 – Daugavpils Universitāte,  Vēsture, kultūras vēsture;Vidējā speciālā: 1979 – Višķu Lauksaimniecības tehnikums, Mehanizācija;Pamata: 1975 – Sīļu astoņgadīgā skola.

Ginta Kraukle - Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece

ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienība saraksta (pārstāv Sociāli politisko novada attīstības biedrību "LĪVĀNI")

Dzimšanas gads: 1976
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – domes priekšsēdētāja vietniece, Zemes komisijas locekle, Attīstības plānošanas komisijas locekle, Kultūras komisijas locekle, Vides uzraudzības un kārtības komisijas locekle; Sociāli politiska novada attīstības biedrība Līvāni – biedrs.
Izglītība: Augstākā: 2007 – Biznesa augstskola Turība, Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja /maģistra grāds/; 1999 – Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā; Vidējā: 1994 – Mērsraga vidusskola.

Ramiss Aļijevs

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1979

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Rudzātu pagasta valdes loceklis, Dzīvokļu jautājumu komisijas loceklis, Vides uzraudzības un kārtības komisijas loceklis; SIA "Rudzāts" – valdes loceklis; SIA "Rudzāts Agro" – valdes loceklis; SIA "Secovers" – valdes loceklis; Biedrība "Sabiedriskais centrs Rudzāti" – valdes priekšsēdētājs; Biedrība "Līvānu novada lauksaimnieku apvienība" – valdes loceklis; Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" – valdes loceklis; LPKS "Vidzemes Agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība" – padomes loceklis.

Izglītība: Augstākā: 2005 – Latvijas Universitāte, Maģistra grāds vadībzinībās. Kvalitātes vadība; 2002 – Latvijas Universitāte, Bakalaura grāds vadībzinībās; Vidējā: 1997 – Valmieras Pārgaujas ģimnāzija; Pamata: 1994 – Dikļu pamatskola.

 

Andrejs Bondarevs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Dzimšanas gads: 1977
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Sporta komisijas loceklis; BTA Baltic Insurance Company AAS – Jēkabpils filiāles vadītājs.
Izglītība: 2015 – Sporta izglītības aģentūra, Sporta speciālista pilnveide "C" kategorijas iegūšanai; Augstākā: 2001 – Rēzeknes augstskola, Maģistra grāds vadībzinātnē;  1999 – Rēzeknes augstskola, Ekonomista kvalifikācija komercpakalpojumu vadībā; Vidējā: 1995 – Līvānu 2. Vidusskola.


Māris Grigalis

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1962
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Sutru pagasta valdes loceklis, Administratīvās komisijas loceklis, Sporta komisijas loceklis; Sutru pamatskola – direktors.
Izglītība: Augstākā: 1997 – Latvijas Universitāte, Izglītības darba vadītājs; 1985 – Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, Fiziskās audzināšanas pasniedzējs; Vidējā: 1981 – Vārkavas vidusskola; Pamata: 1978 – Rimicānu astoņgadīgā skola.

Inese Jaunušāne

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1961
Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāte, Jersikas pagasta valdes locekle; Jersikas pamatskola – direktore, skolotāja.
Izglītība: Augstākā: 1984 – Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fizikas un matemātikas vidusskolas skolotāja; Vidējā: 1979 – Vārkavas vidusskola; Pamata: 1979 Rimicānu pamatskola.

Ināra Kalvāne

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1957
Darba vieta, amats:

Līvānu novada dome – deputāte, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle;SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" – ekonomiste.

Izglītība: Augstākā : 1979 – Latvijas Universitāte, Ekonomiste; Vidējā: 1975 – Daugavpils 12. vidusskola.

Valdis Labinskis

Latvijas Reģionu Apvienība

Dzimšanas gads: 1957
Darba vieta, amats:

Līvānu novada dome – deputāts, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis, Attīstības plānošanas komisijas loceklis; Medicīnas centrs Saule SIA – Izpilddirektors;  Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes Svētās Marijas Magdalēnas (Madaliņas) baznīcas draudze – Valdes priekšsēdētājs; Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu apvienība "Dzintars" – Valdes loceklis.

Izglītība: Vidējā: 1978 – Minsteres latviešu ģimnāzija.

Jānis Magdaļenoks

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1965

Darba vieta, amats:

Līvānu novada dome – deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis, Sporta komisijas loceklis; SIA "Minox" – valdes loceklis.

Izglītība: Vidējā speciālā:  1987 – Rīgas 34.profesionāli tehniskā vidusskola,  Fotogrāfs; Vidējā: 1983 – Līvānu 1.vidusskola.

Ivans Matrosovs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Dzimšanas gads: 1957

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Sutru pagasta valdes loceklis, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis; "Pērles M" SIA – Valdes loceklis.

Izglītība: Vidējā speciālā:  1973 – Maltas sovhoztehnikums, Tehniķis-celtnieks.

Gatis Pastars

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1983

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Attīstības plānošanas komisijas loceklis, Kultūras komisijas loceklis; SIA "Livani Eko Group” – valdes loceklis;         Biedrība "Preiļu partnerība" – biedrs; Biedrība "Līvānu novada uzņēmēji" – biedrs.

Izglītība: Augstākā: 2007 – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, Maģistra grāds biznesa vadībā; 2005 – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, Bakalaura grāds biznesa vadībā; Vidējā: 2001 – Rīgas Franču licejs.

Pēteris Romanovskis

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1967

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Turku pagasta valdes loceklis, Sporta komisijas loceklis;  SIA "Līvānu kūdras fabrika" – valdes priekšsēdētājs; SIA "Zelta zeme" – vadītājs – prokūrists; Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju konsultatīvā padome – priekšsēdētājs; Latvijas Kūdras asociācija – padomes loceklis; Biedrība "Veloklubs Līvāni" – valdes loceklis.

Izglītība: Augstākā: 1992 – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mehanizācijas inženieris; Vidējā: 1985 – Līvānu 1.vidusskola

Ļevs Troškovs

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1952

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Vides uzraudzības un kārtības komisijas loceklis; SIA "Līvānu slimnīca" – aprūpes nodaļas vadītājs, ķirurgs, dežūrārsts.

Izglītība: Augstākā: 1975 – Rīgas Medicīnas institūts, Ārsts; Vidējā: 1968 – Ilūkstes 2.vidusskola.

Ainis Veigurs

Latvijas Reģionu Apvienība

Dzimšanas gads: 1987

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāts, Vides uzraudzības un kārtības komisijas loceklis; SIA”Light Guide Optics International” – Medicīnas izstrādājumu ražošanas iecirkņa maiņas brigadieris, Optisko šķiedru izstrādājumu montētājs; SIA „AM Line” – Valdes loceklis.

Izglītība: Augstākā: 2009 – Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē.

Mārīte Vilcāne

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1960

Darba vieta, amats: Līvānu novada dome – deputāte; Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls" – vadītājas vietniece; Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola – sporta trenere; Zemessardzes NBS 35.balatjons – ārrindas zemessardze; Latvijas Sporta veterānu savienība – viceprezidente; Latvijas Vieglatlētu veterānu asociācija – valdes locekle; Biedrība "Sava kabata” – valdes locekle; Latvijas Pašvaldību savienība – sporta jautājumu apakškomitejas locekle.

Izglītība: Augstākā: 1985 – Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, Fiziskās audzināšanas skolotāja. Ārstnieciskās vingrošanas instruktore /maģistra grāds/; Vidējā: 1978 – Līvānu 1.vidusskola; Pamata: 1975 – Barkavas astoņgadīgā skola.