2018. gads

  • Līvānu novada vēstis Nr.2 (163) (2018.gada 22.februaris)

Latviešu valodā un krievu valodā

  • Līvānu novada vēstis Nr.1 (162) (2018.gada 25.janvāris)

Latviešu valodā un krievu valodā