Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 56

1 2 3

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
06.12.2018 LND2018/31 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā 17.12.2018
05.12.2018 LND 2018/32 Līvānu novada Turku pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā 17.12.2018
06.11.2018 LND 2018/28 Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā 20.11.2018
05.11.2018 LND 2018/26 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā 16.11.2018
26.10.2018 LND 2018/25 Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā 06.11.2018 Pārtraukts
14.09.2018 LND 2018/22 Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi 25.09.2018
20.07.2018 MI-2018/4 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju un radiomoduļu piegāde 03.08.2018 Pabeigts
18.05.2018 LND 2018/19 Automašīnu iegāde 30.05.2018 Pabeigts
15.05.2018 LND 2018/18 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 28.05.2018 Pabeigts
27.04.2018 LND 2018/16 Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība 10.05.2018
27.04.2018 LND 2018/15 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmēju izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 10.05.2018
13.04.2018 LND 2018/13 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 24.04.2018 Pārtraukts
10.04.2018 LND 2018/12 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā 21.04.2018 Pabeigts
21.03.2018 LND 2018/11 Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2018. gadā 04.04.2018 Pabeigts
14.03.2018 LND 2018/10 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām 26.03.2018 Pabeigts
14.03.2018 LND2018/9 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu, Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai un Jaunsilavas pamatskolai 26.03.2018 Pabeigts
07.03.2018 MI-2018/3 “Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde” 19.03.2018 Pabeigts
07.03.2018 LND 2018/7 Peldbaseina vadības sistēmas piegāde un uzstādīšana Līvānos 19.03.2018 Pabeigts
05.03.2018 LND 2018/6 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 16.03.2018 Pārtraukts
01.03.2018 LND 2018/5 Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi Jersikas pamatskolas vajadzībām 12.03.2018 Pabeigts