Valsts probācijas dienests

 

Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

 

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. Valsts probācijas dienesta izveide Latvijā ļauj uzlabot kriminālsodu piespriešanas un to izpildes efektivitāti.

 

Valsts probācijas dienesta funkcijas:

  • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
  • uzraudzīt nosacīti notiesātās,  nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas un personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no krimināl­atbildības;
  • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
  • organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi;
  • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā.

 

Valsts probācijas dienests Preiļu teritoriālā struktūrvienība Līvānos

 

Adrese: Liepu iela 2, Līvānos (Līvānu policijas iecirkņa ēkas 1.stāvā)

 

Vadītāja Elita Jaudzema, t.65307431

 

Vecākā referente Kristīne Sorokina, t.65344072; 26304665

 

Vecākā referente Astrīda Divra, t.65344072; 26304665