Kultūras iestādes

Līvānu novada kultūras centrs

 

Fakss: 65307115 (LMT)

e-pasts: kclivani.lv

mājaslapa: www.kclivani.lv

 

Līvānu novada Kultūras centra direktora p.i.

Kristīne Vaivode

Mob.t.: 28347978 (LMT)

 

Kultūras menedžere

Līga Džeriņa

Mob.t.: 28349576 (LMT)

 

Lietvede
Gunta Ancāne
Tālrunis: 65307115 (LMT)
e-pasts: kclivani.lv

 

Saimniecības pārzinis
Normunds Upītis

Mob.t.: 26519110 (LMT)

 

 

Kase/dežurants

Tālrunis: 65307114 (LMT)

 

Rožupes kultūras nams

 

Vadītājs

Sanita Pinupe

Tālrunis: 65307114 (LMT),

Mob.t.:26058951

e-pasts: sanita.pinupe@gmail.com

 

 

Jersikas tautas nams

Vadītājas p.i.

Madara Paegle
Tālrunis: 65329542 (LMT)

Mob.t.: 29509165

e-pasts: madara-paegle@inbox.lv

 

Rudzātu SAIETA nams

 

Kultūras darba organizatore

Inese Brūvere

 Tālrunis: 65307114 (LMT)

Mob. t.: 25715535

e-pasts: kc@livani.lv

 

Sutru kultūras nams

 

Vadītāja

Sanita Pinupe

Tālrunis: 65307114 (LMT)

Mob.t.:sanita.pinupe@gmail.com

e-pasts: sutri@kclivani.lv

 

 

Turku saieta nams

 

Vadītāja

Vadītāja : Inese Brūvere

Mob. t.: 25715535

e-pasts: kc@livani.lv