Domes saistošie noteikumi

 

Saistošo noteikumu "Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā” paskaidrojuma raksts  (25.08.2016.)


 

Informācija par Līvānu novada saistošajiem noteikumiem VARAM.GOV.LV