Novada bibliotēku kontakti

 

 

Uz Līvānu novada Centrālās bibliotēkas mājaslapu: www.livanub.lv

 

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Direktore: Inta Vērdiņa

Tālr. 653 07184; 653 07185

E-pasts: lncb@livanub.lv ;  inta.verdina@livanub.lv

Adrese: Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316

 

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

Vadītāja: Margita Mālniece

Tālr.: 653 44264

E-pasts: berni@livanub.lv ; margita.malniece@livanub.lv

 

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas

 

Rožupes bibliotēka

Vadītāja: Maija Jasinska

Tālr: 653 29510

E-pasts: maija.jasinska@livanub.lv

 

Druvas bibliotēka (Rožupes pagasts)

Vadītāja: Anna Ancāne

Tālr: 653 29426, 22020949

E-pasts: anna.ancane@livanub.lv

 

Jaunsilavu bibliotēka (Turku pagasts)

Vadītāja: Ligita Iesalniece

Tālr: 653 00803

E-pasts: ligita.iesalniece@livanub.lv

 

Turku pagasta bibliotēka

Vadītāja: Rita Grugule

Tālr: 653 26789

E-pasts: rita.grugule@livanub.lv

 

Sutru bibliotēka

Vadītāja: Lidija Pintāne

Tālr: 653 29134

E-pasts: lidija.pintane@livanub.lv

 

Rudzātu bibliotēka

Vadītāja: Skaidrīte Brūvere

Tālr: 28315975

E-pasts: skaidrite.bruvere@livanub.lv

 

Rīta bibliotēka (Jersikas pagasts)

Vadītāja: Vera Pabērze

Tālr: 653 29542 (pagasta pārvalde)

E-pasts: vera.paberze@livanub.lv

 

Jersikas bibliotēka

Vadītāja:Evita Daibe

Tālr: 26621698

E-pasts: evita.daibe@livanub.lv