Rožupes pagasts

ROŽUPES PAGASTA PĀRVALDE

 

Pārvaldes vadītājs: Andris Neicenieks

Tālr. 653 29456; 653 29485

E-pasts: rozupe@livani.lv

Fakss: 653 29485

Adrese: Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads

 

Pagasta platība: 18 177 ha

 

Rožupes pagasta valde:

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

Sandra JĒGERMANE, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Marija VAIVODE, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Gunta JAUDZEMA, AAPC “Rožlejas” vadītāja,

Gundars KUCENČEIRS, Rožupes pamatskolas direktors,

Maija JASINSKA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Svetlana GRIGA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Spīdola VAIVODE, atbildīgā par valdes darbu

 

Noderīga informācija:

Rožupes pasta nodaļa: (t. 653 29450)

Ģimenes ārsta prakse: (t. 653 29490)

Naktsmītnes un lauku pirts: viesu māja "Krasti"

 

Rožupes vēsture:

1945. gadā Daugavpils apriņķa Līvānu pagastā izveidoja Rožupes ciema padomi, kuras teritorijā ietilpa 11 pagasta ciemi: Rožupe, Babri, Vilmenieši, Gulbinski, Rubeņi, Kazuļi, Vanagi, Kļavinski, Pūgaiņi, Egļupe, Šķelteri. 1991. gadā ciemu pārdēvēja par Rožupe spagastu. 1999. gadā Rožupes pagasts iekļāvās Līvānu novadā.