Uzņēmējdarbība Līvānu novadā

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA LĪVĀNU NOVADĀ

 

Līvāni jau vēsturiski ir bijusi industriāla pilsēta, līdz ar ko uzņēmējdarbības tradīcijas tajā saglabājušās jau kopš seniem laikiem. Mūsdienās Līvānu novadā ir reģistrētas vairāk kā 300 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), ap 70  individuālie komersanti (IK), vairāk kā 100 individuālie uzņēmumi (IU), kā arī gandrīz 400  Z/S un vairāk kā 800 saimnieciskās darbības veicēji (SDV).

 

Ražošanas sektorā lielākā ir pārtikas ražošanas nozare, jo Līvānu novadā darbojas tādi lieli pārtikas ražošanas uzņēmumi, kā SIA „Adugs”, SIA „Daugulis & partneri”, SIA „Saltums-2” u.c., kā arī virkne zemnieku saimniecību un mājražotāju, kas arī sniedz savu ieguldījumu pārtikas nozares attīstībā.

 

Kā otra lielākā uzņēmējdarbības nozare, pamatojoties uz gada apgrozījumu pēc Lursoft datiem, ir minama optisko šķiedru ražošana, jo Līvānos darbojas  divi Baltijas valstīs vienīgie optisko šķiedru ražošanas uzņēmumi -  SIA “Light Guide Optics International “ un SIA “Ceram Optec” ražotnes.

 

Kā trešā lielākā ražošanas sektora nozare, pamatojoties uz statistikas datiem par Līvānu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, minama kūdras ieguve, jo Līvānu novadā darbojas 2 lieli kūdras ieguves uzņēmumi – SIA „Līvānu kūdras fabrika” un SIA „ZELTA ZEME”.

 

Pakalpojumu sektorā pēc apgrozījuma lielākās nozares  ir kravu pārvadājumi un loģistika un kā lielākie šīs nozares uzņēmumi būtu minami SIA „BALTIK SISTĒM”, SIA „A.T.U. Rosme” un SIA „RONO TRANS”. Šīm nozarēm seko mazumtirdzniecība veikalos. Šajā nozarē darbojas ne tik daudz lieli uzņēmumi, cik daudz un nelieli, nodrošinot darbu salīdzinoši lielam skaitam Līvānu novada iedzīvotāju.

 

Līvānu novada pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai

 

 

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs

 

Biznesa inkubators: esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem pieejama biroja telpu un aprīkojuma noma, konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību

 

LIIC, Domes iela 3, Līvāni – 204. kabinets / T: 65307800

 

  • Telpu un aprīkojuma noma
  • Konsultācijas
  • Informatīvi semināri
  • Apmācības
  • Nodarbības jauniešiem
  • Gadatirgi
  • Biznesa ideju konkursi skolēniem