LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS REKVIZĪTI

 

Līvānu novada domes rekvizīti:

 

Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV - 5316

Tālrunis: 6 53 07250

Fakss: 6 53 07255
e-pasts: pastslivani.lv

www.livani.lv

 

Reģ. Nr. 90000065595

 

AS "Citadele banka"

Kods:PARXLV22

Norēķinu konts: LV79PARX0004642660004  

 

AS "SEB banka"

Kods:UNLALV2X

Norēķinu konts: LV14UNLA0050018690074  

 

AS “SWEDBANK"

Kods:HABALV22

Norēķinu konts: LV30HABA0551035067596