Līvānu siltums

Līvānu siltums

Līvānu siltums

Zaļā iela 39, Līvānos
e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv
 

 

Valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Tālrunis: 65307240

Mob.t.: 29259306

 

Dežurants

Tālrunis: 65307242

Mob.t.: 26465236

 

Galvenā grāmatvede

Tālrunis: 65307241

 

 

Statūti

 

Amatu saraksts

 

Privātuma politika

 

Pretkorupcijas plāns


Iekšējā trauksmes celšanas sistēma


Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

 

Dalībnieku sapulces protokoli

 

Dalībnieku sapulces protokols 03.03.2021.

 

Informācija par iepirkumiem

 

Dividendes un nodokļu maksājumi

 

SIA “Līvānu situms” nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī

SIA “Līvānu situms” nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā

SIA “Līvānu situms” nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā

 

Gada pārskats par 2020. gadu

Gada pārskats par 2019. gadu

Gada pārskats par 2018. gadu

Gada pārskats par 2017. gadu

Gada pārskats par 2016. gadu

Gada pārskats par 2015. gadu

 

Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai

 

SIA “Līvānu siltums” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija 2015.-2021.gadam, t.sk. īstermiņa darbības plāns 2015-2017.gada periodam

 

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns:

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (58.pants)

 

Darba samaksas noteikumi 2020.gadam