Līvānu siltums

Līvānu siltums

Zaļā iela 39, Līvānos
e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv
 

 

Valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Tālrunis: 65307240

Mob.t.: 29259306

 

Dežurants

Tālrunis: 65307242

Mob.t.: 26465236

 

Galvenā grāmatvede

Tālrunis: 65307241

 

Dividendes un nodokļu maksājumi


Gada pārskats

 

Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai

 

 

SIA “Līvānu siltums” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija 2015.-2021.gadam, t.sk. īstermiņa darbības plāns 2015-2017.gada periodam

 

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns: