Atbalsts pārtikas preču iegādei

Atbalsts pārtikas preču iegādei

 

 Iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20.aprīlim (atbilstoši 2020.gada 16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmumam).

 

Ārkārtējās situācijas apstākļos atbalsts ir nepieciešams daudz plašākam ģimeņu ar bērniem lokam nekā ikdienā, tāpēc Līvānu novada pašvaldība plāno skolēnu brīvpusdienām paredzētos līdzekļus izlietot, lai piešķirtu pārtikas kuponus (kartes) un pārtikas pakas novada izglītības iestāžu audzēkņu un novadā deklarēto audzēkņu (vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Līvānu novadā), kas mācās citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādēs, ģimenēm. Atbalsts plānots par periodu no 1. aprīļa līdz šī mācību gada beigām (diviem mēnešiem).

 

 

Skolēns mācās Līvānu novada skolā (no 5 – 6 gadu vecuma, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītību, līdz 12.klasei)

Skolēns deklarēts Līvānu novadā, bet mācās cita novada vispārizglītojošā skolā(no 5 – 6 gadu vecuma, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītību, līdz 12.klasei) un vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Līvānu novadā

Vecāks (vēlākais līdz 20.aprīlimE-klasē aizpilda iesniegumu

Vecāks (vēlākais līdz 20.aprīlim) aizpildītu iesniegumu var ievietot Līvānu novada domes (Rīgas iela 77, Līvāni) vai attiecīgās pagasta pārvaldes pastkastītē, atsūtīt pa pastu vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: dome@livani.lv vai iesniegt izmantojot E-pakalpojumu Latvija.lv Iesniegums iestādei).

 

Iesnieguma forma .docx;

Iesnieguma forma .pdf

Iesnieguma forma .docx (ar vadīklām).

Ja ģimenei ir trūcīgās, maznodrošinātās vai daudzbērnu ģimenes statuss, tad bērns savā skolā aprīļa otrajā pusē saņems pārtikas paku. (par saņemšanas laiku informācija sekos)

Ja ģimenei nav trūcīgās, maznodrošinātās vai daudzbērnu ģimenes statuss, tad bērns savā skolā aprīļa otrajā pusē saņems kuponu pārtikas iegādei. (par saņemšanas laiku informācija sekos)

Ja ģimenei ir trūcīgās, maznodrošinātās vai daudzbērnu ģimenes statuss, tad bērns aprīļa otrajā pusē saņems pārtikas paku. (par saņemšanas vietu un laiku informācija sekos)

Ja ģimenei nav trūcīgās, maznodrošinātās vai daudzbērnu ģimenes statuss, tad bērns aprīļa otrajā pusē saņems kuponu pārtikas iegādei. (par saņemšanas vietu un laiku informācija sekos)

 

Iesnieguma forma .docx;

Iesnieguma forma .pdf

Iesnieguma forma .docx (ar vadīklām).

 

Aizpildītu iesniegumu var ievietot Līvānu novada domes (Rīgas iela 77, Līvāni) vai attiecīgās pagasta pārvaldes pastkastītē, atsūtīt pa pastu vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: dome@livani.lv vai iesniegt izmantojot E-pakalpojumu Latvija.lv Iesniegums iestādei). Šo kuponu vai pārtikas paku izsniegšanu organizēs Līvānu novada domes administrācija un par to saņemšanas vietu un laiku informācija sekos.

 

 Iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20.aprīlim (atbilstoši 2020.gada 16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmumam).