Uzskaites daļa

 

Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede

Ināra Gribonika

Tālrunis: 29286918

e-pasts: inara.gribonikalivani.lv

203.kabinets

 

Galvenās grāmatvedes vietniece

Gita Svirska

Tālrunis: 29540403

e-pasts: gita.svirskalivani.lv

202.kabinets

 

Vecākās grāmatvedes

Lidija Geduša

Tālrunis: 65307274 (LMT)

e-pasts: lidija.gedusalivani.lv

309.kabinets

 

Vija Stoļarova

Tālrunis: 65307274 (LMT)

e-pasts: vija.stolarovalivani.lv

309.kabinets

 

Grāmatvedes

Velta Reinholde

Tālrunis: 65307268 (LMT)

e-pasts: velta.reinholdelivani.lv

201.kabinets

 

Ilona Aizpuriete

Tālrunis: 65307269 (kase) (LMT)

e-pasts: ilona.aizpurietelivani.lv

209.kabinets

 

Elita Markote

Tālrunis: 65307264 (LMT)

e-pasts: elita.markotelivani.lv

307.kabinets

 

Valentīna Dārziņa

Tālrunis: 65312204 (LMT)

e-pasts: valentina.darzinalivani.lv

307.kabinets

 

Tatjana Gasperoviča

Tālrunis: 65312204 (LMT)

e-pasts: tatjana.gasperovicalivani.lv

307.kabinets

 

Lidija Brūvere

Tālrunis: 65307267 (LMT)

e-pasts: lidija.bruverelivani.lv

202.kabinets

 

Dace Lazdāne

Tālrunis:65312203 (LMT)

e-pasts:dace.lazdanelivani.lv

307.kabinets

 

Inta Ločmele

Tālrunis: 65312203 (LMT)

e-pasts: inta.locmelelivani.lv

307.kabinets