1 2 3 4 5

Uzņēmējdarbība

 • 03.12.2019

  Izmēri sava uzņēmuma digitālās attīstības briedumu

  Latvija ir starp pēdējām piecām valstīm Eiropas Savienībā ar visvājākajām prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā, apliecina jaunākais ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI, 2019). Lai palīdzētu mazajiem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem attīstīt IT risinājumus savos uzņēmumos, LIKTA kopā ar partneriem uzsāk izglītojošu kampaņu Gudrā Latvija.

 • 21.11.2019

  Iepazīst Anikšķu pieredzi tūrisma pakalpojumu piedāvājumu veidošanā un pilnveidošanā

  Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs kopā ar Līvānu novada uzņēmējiem – viesu mājas “Saulpurenes” pārstāvjiem un mājražotāju–pirtnieci Gitu Usāni – piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Anikšķiem, Lietuva, kur vietējie uzņēmēji dalījās savā pieredzē tūrisma pakalpojumu piedāvājumu veidošanā un pilnveidošanā.

 • 31.10.2019

  Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle rīko semināru darba devējiem

  2019.gada 7.novembrī no plkst. 11:00-13.00, NVA Preiļu filiālē 2.kab.,Preiļi, Raiņa bulv.19, notiks Seminārs darba devējiem un sadarbības partneriem. Semināra laikā tiks sniegta informācija par darba tirgus situācijas raksturojumu un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, t,sk. ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” aktualitātēm.

 • 30.10.2019

  AS “Latvijas valsts meži” izsludina atklātu konkursu “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) izsludina atklātu konkursu “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”, id. Nr. AS LVM MS MK_2019_309_Ak. Potenciālo sadarbības partneru sanāksmes, kurās informē par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), LVM rīko: 2019. gada 14. novembrī plkst.11.00 Dienvidlatgales  reģiona klientu centrā  (Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316).

 • 18.10.2019

  Par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu piegādēm no 2020.gada 1.janvāra

  Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

 • 10.10.2019

  LVM mežsaimniecisko darbu konkursā vēl var pieteikties līdz piektdienai

  Vēl tikai šonedēļ – līdz 11. oktobra plkst. 12.00 – interesenti aicināti pieteikties mežsaimniecisko darbu veikšanai AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinātajā konkursā meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2020. –2024. gadam. Tā ir iespēja cilvēkiem no visiem Latvijas reģioniem pieteikties veicamajiem darbiem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos, turklāt dažādie darbu komplekti ļaus strādāt mežā visu gadu. Pieteikties konkursam var elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), kas to padara drošu, ātru un ērtu lietošanai attālināti.

 • 04.10.2019

  NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz šī gada 18.oktobrim pieteikties dalībai akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”, kas šogad norisināsies no 4. līdz 8.novembrim. Uzņēmējiem tā ir iespēja ne vien iepazīt cilvēku ar invaliditāti profesionālās spējas, bet arī atrast vajadzīgos darbiniekus, atverot durvis savos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās darba meklētājiem ar invaliditāti.

 • 01.10.2019

  Izsludināts skolēnu biznesa ideju konkurss „Mana biznesa ideja 2019”

  Aicinām Līvānu novada skolēnus piedalīties konkursā „Mana biznesa ideja 2019”, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu un sagatavojot savas biznesa idejas prezentāciju. Konkursa pieteikumu var iesniegt līdz 2019. gada 31. oktobrim.

 • 25.09.2019

  Konkursā "Līvānu novads VAR 2019” atbalstīti pieci uzņēmēju projekti

  Septembrī noslēdzās uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2019”,  kura mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību  un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā. Konkursu rīkoja Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada domi. Kopā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldība finansiāli atbalstījusi 5 uzņēmumus par kopējo summu 7059,95 EUR.

 • 17.09.2019

  Latvijas valsts meži aicina potenciālos sadarbības partnerus uz sanāksmi

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina atklātu konkursu “Meža stādīšanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020.-2024.gadā”. Potenciālo sadarbības partneru sanāksmi, kurā informēs par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), LVM rīko 2019.gada. 25. septembrī plkst. 11.00 Dienvidlatgales reģiona klientu centrā (Fabrikas iela 2, Līvāni) .


1 2 3 4 5