Nekustamā īpašuma nodokļa parādi

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2020.gada martā

 

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 20.panta pirmās daļas 3.punktu,  Līvānu novada dome veic Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

 

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA “ABMARK”:

  • par izsolē pārdoto nekustamo īpašumu.
  • par nomā bijušo nekustamo īpašumu.

 

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds], personas kods [-], nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

 

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs];
  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs];
  • [Vārds Uzvārds], par nekustamo īpašumu [adrese, kadastra numurs].

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].

 

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].

 

2020.gada 26.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi mirušā [Vārds Uzvārds] nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu, kas atrodas [adrese, kadastra numurs].

 

 

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2018.gada novembrī

 

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 20.panta pirmās daļas 3.punktu,  Līvānu novada dome veic Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

 

2018.gada 29.novembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19-13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem izslēgtam  uzņēmumam  SIA ”Līvānu karbons”.

 

 

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2018.gada 8 mēnešos

 

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto  daļu un 20.panta 3.punktu, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos  noteiktajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, un  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas  šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

 

Līvānu novada dome  2018.gada 30.augustā pieņēma lēmumus Nr.14-15(1), Nr.14-15(2), Nr.14-15(3) un Nr.14-15(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas sekojošām personām:

 

 

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģ.Nr.

1.

Staņislavs Lubgāns

-

2.

Ivanas Doroščenskis

-

3.

Edgars Muktupāvels

-

4.

Romāns Davidovs

-Informācija par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu 2017. gada 4. ceturksnī

 

Pamatojoties uz  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas  3.punktu, šī paša panta trešo un ceturto daļu, pirmās daļas 7.punktu  un  ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, un, ka piedzenamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi nepārsniedz 15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.

 

Līvānu novada dome  2017.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu Nr.19-23(1), Nr.19-23(2) Nr.19-23(3) Nr.19-23(4) Nr.19-23(5) Nr.19-23(6) Nr.19-23(7) Nr.19-23(8) Nr.19-23(9) Nr.19-23(10) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas sekojošām fiziskām un juridiskām personām:

 

 

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģ.Nr.

1.

Vladimirs  Suhanovs

-

2.

Aleksandrs Kazakovs

-

3.

SIA „GLASKEK LATGALE”

41503031770

4.

SIA „ILANDE”

45402006884

5.

SIA „Latgeo Invest”

41503044718

6.

Vladimirs Vasiļjevs

-

7.

Monika Garkina

-

8.

Bronislva Leonova

-

9.

Daina Grūbe

-

10.

SIA „Žēlsirdības centrs”

40008048306

11.

Jānis Urbanovičs

-

12.

Antons Brūvers

-

13.

SIA „VELKME”

41503014728

14.

Garāžu kooperatīvai sabiedrībai „Zemgale-2”

51503023281

 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa

 

Informācija publicēta saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu.

 

2017. gada 4. augustā

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Līvānu novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Līvānu novada domes lēmums Nr. 13-24(3) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.

Dokumenta izdošanas datums

2017.gada 27.jūlijs

Parādnieka vārds, uzvārds,

īpašuma adrese

Schauman Inger Gunn-Lis Helena,

Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Labprātīgas samaksas termiņš

30 dienu laikā no informācijas ievietošanas Līvānu novada domes mājas lapā, 02.09.2017.

 

Ar minēto lēmumu Schauman Inger Gunn-Lis Helena var iepazīties Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 211.kabinetā.

 

Kontakttālrunis 65307262, kontaktpersona L. Ancāne

 

 

 

2017. gada 4. augustā

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Līvānu novada dome ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Līvānu novada domes lēmums Nr. 13-24(4) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.

Dokumenta izdošanas datums

2017.gada 27.jūlijs

Parādnieka vārds, uzvārds,

 īpašuma adrese

Black Seija Marja-Riitta,

Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Labprātīgas samaksas termiņš

30 dienu laikā no informācijas ievietošanas Līvānu novada domes mājas lapā, 02.09.2017.

 

Ar minēto lēmumu Black Seija Marja-Riitta var iepazīties Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 211.kabinetā.

 

Kontakttālrunis 65307262, kontaktpersona L. Ancāne