Struktūra

 

Līvānu novada domes struktūra (lēmējinstitūcijas)

 

Līvānu novada domes administrācijas struktūra