Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs MI-2018/1
Procedūras veids Iepirkumi 9 panta kārtībā (no 1.03.2017)
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 4 daudzdzīvokļu mājām
Kontaktpersona Par tehniskajām specifikācijām – Andris Ušackis, mob. tālr. 27056601, par iepirkuma nolikumu – Jeļena Berezovska, tālr. 65381895, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 18.01.2018
Iesniegšanas datums 01.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums 02.02.2018
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti