Būvvalde

e-pasts: buvvaldelivani.lv

 

Būvvaldes vadītāja

Diāna Rjaboškapova

Tālrunis: 65307272 (LMT)

e-pasts: diana.rjaboskapovalivani.lv

303.kabinets

 

Būvinspektors

Josifs Lapkovskis

Tālrunis: 65307272 (LMT), mob.t. 26600125 (LMT)

josifs.lapkovskislivani.lv

304.kabinets

 

Būvvaldes speciālists

Iveta Lavrinoviča

Tālrunis: 65307272 (LMT), mob.t. 25454102 (LMT)

iveta.lavrinovicalivani.lv

304.kabinets