Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Diāna Rjaboškapova

Tālrunis: 65307272 (LMT)

e-pasts: diana.rjaboskapovalivani.lv

 

Būvinspektors

Josifs Lapkovskis

Tālrunis: 65307272 (LMT), mob.t. 26600125 (LMT)

jazeps.lapkovskislivani.lv

 

Arhitekte

Anna Zvejniece

Tālrunis: 65307272 (LMT), mob.t. 25657802 (TELE2)

anna.zvejniecelivani.lv