Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāle

Jaunas studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē jaunajā, 2018./2019. studiju gadā notiks uzņemšana divās jaunās 1. līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem: "Programmēšana un datortīklu administrēšana" un "Būvniecība". Tā pat kā līdz šim būs iespējams apgūt arī Mašīnbūves studiju programmu. Programmas Līvānu filiālē tiks atvērtas, ja attiecīgajā grupā studējošo skaits būs vismaz 10. Studiju process tiks organizēts Līvānu filiālē, bet laboratorijas darbi notiks RTA Rēzeknē. Studiju process tiks organizēts Līvānu filiālē, bet laboratorijas darbi notiks RTA Rēzeknē.

  • Mašīnbūve (studiju ilgums 2,5 gadi, iegūstamā kvalifikācija mašīnbūves speciālists),
  • Programmēšana un datortīklu administrēšana (studiju ilgums 2 gadi, iegūstamā kvalifikācija pēc apgūstamā moduļa izvēles programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators),
  • Būvniecība (studiju ilgums 3 gadi, iegūstamā kvalifikācija būvdarbu vadītājs).

Studiju programmu Būvniecība iespējams apgūt arī nepilna laika studijās par personīgo finansējumu (studiju ilgums 3,5 gadi).

 

Pieteikties studijām būs iespējams e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē dokumentu pieņemšanas punktos. Pieteikšanās pilna laika pamatstudijām Vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā notiks no 2018. gada 3. līdz 10. jūlijam.

 

 

 

 

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāle

studiju programma “Mašīnbūve” 

 

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās

Rīgas iela 113/117, Līvāni

  • Pirmā līmeņa augstākā izglītība 2,5 gados, pilna laika klātienē
  • Studijas piektdienās un sestdienās, 16 kontaktstundas nedēļā (iespējams apvienot ar darbu)
  • Studiju laikā garantētas prakses vietas Līvānu novada uzņēmumos Z-Light, Ceram Optec, LīvMet
  • Bez vecuma ierobežojuma
  • Iespēja turpināt studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bakalaura līmeņa studiju programmā “Mehatronika” (Rēzeknē)

Sekojiet līdzi informācijai RTA mājas lapā www.ru.lv .

 

Vairāk informācijas:

tālr. 29537335, e-pasts: Ilze.Vanaga@rta.lv (Ilze Vanaga, RTA Līvānu filiāles vadītāja);

25448052 (Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja)

 

 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mašīnbūve“

(pilna laika klātiene)

Studiju kurss

KP

Semestris

1.

2.

3.

4.

5.

Augstākā matemātika I, II

6

3 E

3 E

 

 

 

Materiālzinības

4

4 E

 

 

 

 

Tehniskā grafika

3

3 Ie

 

 

 

 

Metroloģijas pamati

3

3 E

 

 

 

 

Termodinamika un siltumtehnika

2

2 E

 

 

 

 

Datorprogrammas inženiermehānikā I

2

 

2 Ie

 

 

 

Mehānika I

5

 

5 E

 

 

 

Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa

3

 

3 E

 

 

 

Konstruēšanas pamati I, II

3

 

 

2 Ie

1 Ie

 

Detaļu precizitāte un standartizācija

3

 

 

 

3 E

 

Studiju projekts mehāniskās piedziņas konstruēšanā

2

 

 

 

2 D

 

Automātiskā vadība un regulēšana

3

 

 

3 E

 

 

Elektrotehnika

3

 

3 E

 

 

 

Elektronika un rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

3

 

 

3E

 

 

Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa

3

 

 

 

3 E

 

Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana un iestatīšana I, II

4

 

 

2 Ie

2 Ie

 

Metālapstrādes tehnoloģijas un tehnoloģiskais aprīkojums I, II

6

3 Ie

 

3 E

 

 

CAM tehnoloģijas

2

 

 

 

2 E

 

Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti

2

 

 

 

2 E

 

Uzņēmējdarbības un ražošanas procesu plānošana un organizēšana I, II

6

 

 

3 Ie

3 E

 

Pirmā palīdzība un higiēna ražošanā

1

1 Ie

 

 

 

 

Darba aizsardzība

1

1 Ie

 

 

 

 

Civilā aizsardzība

1

 

 

1 Ie

 

 

Vides aizsardzības pamati

1

 

 

1 Ie

 

 

Darba tiesības

1

 

 

 

1 Ie

 

Saskarsmes psiholoģija

1

 

 

 

1 Ie

 

Izvēle:

Angļu valoda inženieriem I

Vācu valoda inženieriem I (ar priekšzināšanām)

Vācu valoda inženieriem I (bez priekšzināšanām)

2

 

 

2 Ie

 

 

Sports

0

0 Ie

0 Ie

 

 

 

Ievadprakse

4

 

4 D

 

 

 

Ražošanas prakse

12

 

 

 

 

12 D

Kvalifikācijas darbs

8

 

 

 

 

8 D

KP:

100

20

20

20

20

20