Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības attīstības stratēģijas

Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības attīstības stratēģijas

 

SIA "Līvānu slimnīca"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns:


 

SIA "Līvānu siltums"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns:SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns: