Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 131

1 2 3 4 ...7

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
21.03.2016 MI-2016/4 Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts 05.04.2016 Pabeigts
08.03.2016 LND 2016/11 Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošana 21.03.2016
02.03.2016 LND 2016/9 Kurināmās malkas piegāde piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām 15.03.2016 Pabeigts
29.02.2016 MI-2016/3 Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III.kārta” vadīšana 11.03.2016 Pabeigts
11.02.2016 LND 2016/8 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai, Rudzātu pagasta pārvaldei un Jersikas pagasta pārvaldei 22.02.2016 Pabeigts
05.02.2016 LND 2016/7 Skvēra Rīgas ielā 163, Līvānos pārbūve 16.02.2016
22.01.2016 LND2016/4 Kurināmās malkas piegāde Sutru pagasta pārvaldei 02.02.2016 Pabeigts
20.01.2016 MI-2016/2 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās 2016-2017 01.02.2016 Pabeigts
08.01.2016 LND 2016/3 Pašvaldības laikraksta „Līvānu novada vēstis” iespiešana 2016. gadā 19.01.2016 Pabeigts
04.01.2016 LND 2016/1 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā 15.01.2016 Pabeigts
30.11.2015 LND 2015/38 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā 11.12.2015
02.11.2015 LND 2015/37 Tehniskā projekta izstrāde skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un tā autoruzraudzība 13.11.2015
05.10.2015 LND 2015/36 Strūklakas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā papilddarbi 16.10.2015
01.10.2015 MI-2015/6 Paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana 15.10.2015 Pabeigts
30.09.2015 LND 2015/35 Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Līvānu novadā 12.10.2015 Pabeigts
29.09.2015 LND 2015/34 Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi 12.10.2015
28.09.2015 LND 2015/33 Līvānu novada pašvaldības ielu un ceļu inventarizācijai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai un aktualizācijai, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai 09.10.2015 Pabeigts
28.09.2015 LND 2015/32 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei 09.10.2015 Pabeigts
23.09.2015 LND 2015/31 Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi 05.10.2015
23.09.2015 LND 2015/30 Tehniskā projekta izstrāde ēku un būvju nojaukšanai 05.10.2015 Pabeigts