Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 131

1 2 3 4 ...7

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
21.03.2016 MI-2016/4 Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts 05.04.2016 Pabeigts
08.03.2016 LND 2016/11 Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošana 21.03.2016
02.03.2016 LND 2016/9 Kurināmās malkas piegāde piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām 15.03.2016 Pabeigts
29.02.2016 MI-2016/3 Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III.kārta” vadīšana 11.03.2016 Pabeigts
11.02.2016 LND 2016/8 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai, Rudzātu pagasta pārvaldei un Jersikas pagasta pārvaldei 22.02.2016 Pabeigts
05.02.2016 LND 2016/7 Skvēra Rīgas ielā 163, Līvānos pārbūve 16.02.2016
22.01.2016 LND2016/4 Kurināmās malkas piegāde Sutru pagasta pārvaldei 02.02.2016 Pabeigts
20.01.2016 MI-2016/2 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās 2016-2017 01.02.2016 Pabeigts
08.01.2016 LND 2016/3 Pašvaldības laikraksta „Līvānu novada vēstis” iespiešana 2016. gadā 19.01.2016 Pabeigts
04.01.2016 LND 2016/1 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā 15.01.2016 Pabeigts
30.11.2015 LND 2015/38 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemā 11.12.2015
02.11.2015 LND 2015/37 Tehniskā projekta izstrāde skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un tā autoruzraudzība 13.11.2015
05.10.2015 LND 2015/36 Strūklakas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā papilddarbi 16.10.2015
01.10.2015 MI-2015/6 Paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana 15.10.2015 Pabeigts
30.09.2015 LND 2015/35 Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Līvānu novadā 12.10.2015 Pabeigts
29.09.2015 LND 2015/34 Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi 12.10.2015
28.09.2015 LND 2015/33 Līvānu novada pašvaldības ielu un ceļu inventarizācijai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai un aktualizācijai, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai 09.10.2015 Pabeigts
28.09.2015 LND 2015/32 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei 09.10.2015 Pabeigts
23.09.2015 LND 2015/31 Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi 05.10.2015
23.09.2015 LND 2015/30 Tehniskā projekta izstrāde ēku un būvju nojaukšanai 05.10.2015 Pabeigts