Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/11
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana
Kontaktpersona Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07272, e-pasta adrese – armands.saraks@livani.lv
Publikācijas datums 27.02.2017
Iesniegšanas datums 10.03.2017
Informācijas atjaunošanas datums 09.06.2017
Stadija
Dokumenti