Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI-2015/1
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Atkritumu konteineri
Kontaktpersona Par nolikumu Jeļena Mihailova, tālr. 65381895, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv Par tehnisko specifikāciju Edvīns Štolcers, tālr.29239682, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 10.03.2015
Iesniegšanas datums 23.03.2015
Informācijas atjaunošanas datums 10.03.2015
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar Nolikumu.
Dokumenti