Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI 2014/3
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Ūdensskaitītāju un citu santehnisko piederumu piegāde 2014-2016.gadam
Kontaktpersona Tehniskos jautājumos: Edvīns Štolcers, tālr.29239682, livanu_dzks@inbox.lv Juridiskajos jautājumos: Jeļena Mihailova, tālr. 65381895, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 16.04.2014
Iesniegšanas datums 07.05.2014
Informācijas atjaunošanas datums 09.05.2014
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Dokumenti